DEKLARACJA POPARCIA POLONII NORWESKIEJ DLA PREMIERA MORAWIECKIEGO

0
222

Związek Polaków w Norwegii wyraża oburzenie kampanią nienawiści i medialnej agresji wobec premiera Rządu RP, Mateusza Morawieckiego rozpętanej po Konferencji w Monachium przez premiera Natanijahu i innych polityków izraelskich, a także wspierające ich środowiska hańby narodowej w Polsce. Widać wyraznie, że niektórym politykom i dziennikarzom zależy na zafałszowaniu historii holocaustu, na uczynieniu z Polaków, z tragicznych bohaterów i ofiar ll Wojny światowej, z ofiar niemieckiego narodowego socjalizmu, bolszewickiego komunizmu i ukraińskiego banderyzmu, narodu współodpowiedzialnego za ludobójstwo Żydów i inne zbrodnie.
Wyrażamy poparcie  dla zdecydowanego i odpowiedzialnego stanowiska Premiera Mateusza Morawieckiego, który miał odwagę uczynić to, czego bali się uczynić poprzedni premierzy rządów w Warszawie i chwała mu za to. Premier dyplomatycznie nie przypomniał o odpowiedzialności Żydów za mordy dokonywane na Polakach deportowanych i zamordowanych po sowieckiej agresji na Polskę w roku 1939, za mordy na polskich patriotach z antykomunistycznego podziemia, na więzniach ubeckich kazamatów.

Popieramy wydane w tej sprawie oświadczenie Rządu RP iż „Słowa wypowiedziane przez Premiera RP należy interpretować jako wezwanie do szczerego mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach – zgodnie z faktami i bez względu na narodowość tego, kto w konkretnym przypadku ich dokonał, brał w nich udział lub się do nich przyczynił. Każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie, a żaden pojedynczy akt niegodziwości nie może obciążać odpowiedzialnością całych podbitych i zniewolonych narodów. Trzeba też podkreślić, iż to zniszczenie, podbój i okupacja Państwa Polskiego przez III Rzeszę Niemiecką były warunkiem eksterminacji narodu żydowskiego. Przed II wojną światową Żydzi Polscy żyli, tworzyli i pracowali na polskiej ziemi przez 800 lat”.
Władze Izraela muszą pogodzić się z tym, że Polacy nie będą dłużej pozwalali na szkalowanie swojego dobrego imienia.

 

Związek Polaków w Norwegii popiera wszystkie działania Polonii amerykańskiej, w szczególności Edwarda Wojciecha Jeśmana i Ryszarda Wideryńskiego, czynione w celu zablokowania w amerykańskim Kongresie Ustawy 1226, mogącej narazić Polskę na szacowane od 65 do 300 miliardów dolarów roszczenia środowisk „przemysłu holocaustu”.
Uważamy, że w obliczu planowego ataku na nasze państwo Polacy powinni zachować jedność, aktywność i rozwagę. Wspieramy tworzenie Komitetów Poparcia Premiera Morawieckiego.

 

 

(-) Bogdan Kulas                                                                                           (-) Jerzy Jankowski
wiceprezes                                                                                                    prezes