Biznes – Media – Wartości – Interesy / 2-4 kwietnia 2020 roku Konferencja w Lublinie

0
303

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na lll Konferencję Inicjatyw Polonijnych „Biznes – Media – Wartości i Interesy”, która odbędzie się z Lublinie w dniach 2-4 kwietnia 2020 roku. Głównym celem Konferencji będzie powołanie Internetowej Telewizji Polonijnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie.

Idea  Telewizji Polonijnej  została zainicjowana w Norwegii z udziałem Polonii Amerykańskiej. Konferencja przy wsparciu Telewizji ma na celu podtrzymanie związków między środowiskami gospodarczymi Polonii i krajów jej osiedlenia oraz Polski, a w szczególności Lublina i Lubelszczyzny.

Przedsiębiorcy muszą być kołem zamachowym polskiej gospodarki.  To przedsiębiorcy dają pracę milionom obywateli i oferują konsumentom dobra najwyższej jakości. Mimo licznych akcji i konferencji gospodarczych głos przedsiębiorców polonijnych nie jest słyszalny. Nie jest słyszalny głos polskich przedsiębiorców w kraju.

Polonia to wielki niewykorzystany potencjał na mapie świata. Lublin i Lubelszczyzna to niewykorzystany potencjał na mapie Polski i Europy. Uruchomienie niewykorzystanych potencjałów przy odpowiedniej polityce i zorganizowaniu może przynieść bardzo wymierne korzyści. Do tego są potrzebne media. Stąd konferencja obok wymiaru biznesowego ma również wymiar medialny. Będziemy starali się wypracować nową, bardziej dynamiczną formułę konferencji odpowiadającą wymaganiom współczesnego odbiorcy.

Zorganizowanie biznesu musi się oprzeć o pewne wartości. Wartości te wpisane są w ponad tysiącletnią historię naszego Narodu. Niech ich przypomnieniem będą setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2020 roku.

Współorganizatorami konferencji są podmioty zagraniczne oraz partnerzy biznesowi i medialni w Polsce:

– Polsk Senter AS w Norwegii – Stowarzyszenie Wspólnota Polska /Oddział w Lublinie
– Stowarzyszenie Dom Polski w Norwegii – Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód /Oddz. Lubelski
– HG Media – producent filmów w Norwegii – Lubelska Izba Rzemieślnicza
– Związek Polaków w Norwegii – Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja
– Polonia Media Group, Inc. – GoPolonia -Sieć Polonijnych Ambasad Gospodarczych
– Polsko Polonijna Unia Gospodarcza – Polityka Polska
– AK Motor Polska Sp. z o.o. – Stowarzyszenie Koreus
– Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy – Wise Web Solution – Agencja Interaktywna
– Studio Polonii Szczepaniak – Fundacja Fuga Mundi

 

Tworzymy agendę konferencji. Zaplanowaliśmy formułę maksymalnie 10 minutowych wystąpień, dłuższy czas na dyskusję i rozmowy kuluarowe.  Patronem medialnym wydarzenia jest Internetowa Telewizja Polonijna  sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie.

Hubert Gorczyca

Zapraszamy.