Biznes  Media  Wartości i Interesy. III Konferencja Inicjatyw Polonijnych odbędzie się w Lublinie w dniach 2-4 kwietnia 2020 roku. Głównym celem Konferencji będzie powołanie Internetowej Telewizji Polonijnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie. Idea  Telewizji Polonijnej  została zainicjowana w Norwegii z udziałem Polonii Amerykańskiej. Konferencja przy wsparciu Telewizji ma na celu podtrzymanie związków między środowiskami gospodarczymi Polonii i krajów jej osiedlenia oraz Polski, a w szczególności Lublina i Lubelszczyzny.

Na konferencję zaprasza Arkadiusz Kamiński – wizjoner, twórca, konstruktor i projektant marki samochodowej – wielka nadzieja odrodzenia polskiej motoryzacji.

O możliwościach produkcji polskiego samochodu i możliwościach odrodzenia przemysłu motoryzacyjnego Arkadiusz Kamiński opowie na konferencji on line 3 kwietnia 2020 roku!.