Biznes  Media  Wartości i Interesy. III Konferencja Inicjatyw Polonijnych odbędzie się w Lublinie w dniach 2-4 kwietnia 2020 roku. Głównym celem Konferencji będzie powołanie Internetowej Telewizji Polonijnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie. Idea  Telewizji Polonijnej  została zainicjowana w Norwegii z udziałem Polonii Amerykańskiej. Konferencja przy wsparciu Telewizji ma na celu podtrzymanie związków między środowiskami gospodarczymi Polonii i krajów jej osiedlenia oraz Polski, a w szczególności Lublina i Lubelszczyzny.

Na konferencję zaprasza Mateusz Jarosiewicz, twórca innowacyjnej platformy http://smartcitiespolska.org/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here