Włodzimierz Szczepaniak – Prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy, dziennikarz, filantrop i wizjoner na XXII Forum Polonijnym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w 2019 roku przedstawił koncepcję budowy Domu Polskiego oraz pomnika papieża św. Jana Pawła II w Kijowie. W chwili obecnej jest pochłonięty projektem przetłumaczenia na język ukraiński  ważnej  książki, która ukazał się w Polsce w 2015 roku.

W dniu 27 lutego miałem wielki zaszczyt spotkania się z Jego Eminencją Kardynałem Stanisławem Dziwiszem w Krakowie przy ul. Kanoniczej 18.

Inspiracją do rozmowy z doktorem teologii, Kawalerem Orderu Orła Białego, sekretarzem i kapelanem arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobistym sekretarzem Papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005 był zamiar wykonania przekładu na język ukraiński oraz wydania w Ukrainie książki autorstwa Włodzimierza Rędziocha Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e i collaboratori raccontano (Edizioni Ares, Mediolan, 2014) z 22 wywiadami o Janie Pawle II, w tym wywiadu z Benedyktem XVI, Papieżem emerytem; w Polsce książka ukazała się pod tytułem „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników” (Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Dom Wydawniczy Rafael, 2015).

Na tym etapie uzyskaliśmy pozwolenie z Mediolanu od Doktora Riccardo Caniato dla Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii, która zaangażuje się w tłumaczenie na język ukraiński i wydanie książki na Ukrainie.

Motywem spotkania była prośba o błogosławieństwo dla tej inicjatywy, która przewiduje oprócz sprzedaży książek również dystrybucję charytatywną na rzecz kościołów, polskich organizacji, placówek dyplomatycznych, ośrodków edukacyjnych, polskich szkół i dziennikarzy polskich mediów na Ukrainie.

Z Jego Eminencją omówiliśmy treść wstępu do przyszłego dzieła, kwestie związane z jego prezentacją oraz inne sprawy wynikające z protokołu organizacyjnego.

Opowiedziałem krótko o polskiej wspólnocie na Ukrainie, Radzie Wspólnot Narodowych Ukrainy, Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii oraz Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy. Działamy w celu konsolidacji i rzeczywistego nowoczesnego rozwoju wspólnoty polskiej korzystając z doświadczenia jej zasłużonych i mądrych działaczy, ale też rozumiejąc potrzeby pokolenia młodych Polaków i Ukraińców – tworząc dla nich wspólną przestrzeń bez granic.

Z rąk Jego Eminencji otrzymałem bardo symboliczne prezenty: obraz świętego Jana Pawła II oraz różaniec, opatrzone Herbem Kardynała Dziwisza z napisem w języku łacińskim „Sursum corda” czyli „W górę serca”. Jest to najcudowniejsze zawołanie ksiąg Starego Testamentu, słowa, które należy zawsze powtarzać, by nie tracić nadziei, nie zwątpić, nie upaść…

Bardzo dziękuję Jego Eminencji Kardynałowi prezbiterowi Stanisławowi Dziwiszowi za poświęcony czas, ubolewanie nad losami wspólnoty polskiej na Ukrainie, otwartość wobec polsko-ukraińskiej współpracy. Przecież łączą nas korzenie chrześcijańskie, a miłość do Jezusa jest fundamentem, który inspiruje, motywuje i nigdy nie zawodzi! Bóg Zapłać! Deo gratias!

Włodzimierz Szczepaniak