Rozwój produkcji podstawowej w Polsce. Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego i życia codziennego. Z profesorem Arturem Śliwińskim rozmawia Romuald Starosielec.