Z przykrością informujemy, że 23.04.2020 zmarł po ciężkiej chorobie Władysław Gauza, pochowany 6.05.2020 w Kolbotn w Norwegii.

Władysław Gauza to wybitny publicysta i polski pisarz polityczny, działacz i współpracownik opozycji antykomunistycznej i podziemia politycznego w Polsce. Władysław Gauza ur. 20. maja 1946 roku we Wrocławiu. Studiował Historię na Uniwersytecie we Wrocławiu. W roku 1974 ucieka z Polski do Norwegii, gdzie natychmiast rozpoczyna działalność antykomunistyczną tworząc Biuro Informacyjne. Współredaguje wydawane w USA pismo „Listy do Polaków”. Pisze do większości polskiej prasy emigracyjnej. Swoimi działaniami doprowadza np. do skrócenie wizyty Premiera Jaroszewicza w Norwegii. Współpracuje z ROPCiO, potem zostaje zagranicznym przedstawicielem KPN. Współredaguje i wydaje w dużym nakładzie broszurę programową KPN „Rewolucja bez rewolucji”. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i faktycznym założycielem norweskiej organizacji wspierającej Solidarność „Solidaritet Norge Polen”, będącej głównym finansującym i sprzętowym zapleczem Podziemia w Polsce. Gauza pracuje jako mechanik, co umożliwia mu serwisowanie wysyłanego do Polski sprzętu poligraficznego. Pracuje jeden etat zawodowo i potem drugi społecznie. Codziennie, ofiarnie do 20.00-22.00. Reżim komunistyczny docenia działalność Gauzy. O jego działalności ukazują się artykuły w „Żołnierzu Wolności”. W książce „KPN-fakty, kulisy, dokumenty” rozdział poświęcony Gauzie nosi tytuł „Pająk spod Oslo”. Najcięższą represją jest blokada przyjazdu żony i córki. Żona przyjeżdża po 8 latach wezwana telegraficznie na pogrzeb męża. W roku 1985 wraz Andrzejem Jachowiczem, Bogdanem Kulasem, Piotrem Rydlem i Andrzejem Krysiakiem tworzy Ośrodek Niezależnej Myśli Politycznej, wydający pismo „Votum Separatum” i tysiące broszur, mających na celu odbudowę tradycyjnych partii politycznych w Polsce. W 1986 wstępuje do Stronnictwa Narodowego na Przymusowym Wychodźstwie. W roku 1989 Gauza występuje bardzo radykalnie przeciwko układaniu się z komunistami przy Okrągłym Stole. Władysław Gauza jest autorem politycznych licznych broszur i książek; „Czwarte Wyjście dla Solidarności”, „Lewica laicka”, „PZPR fakty, kulisy, dokumenty”, „Z kim i o co walczymy”, „Faszyzm w Europie Wschodniej, metody wyjścia”, „Czerwone skunksy”. „Elity lll RP, Rodowody”, „Awantura Ukraińska” . Więcej można przeczytać we Wspomnieniach autora „Czarnej księgi cenzury”: Tomasz Strzyżewski «Wspomnienia konfederatów»

http://www.earchiwumkpn.pl/wspomnienia/strzyzewski.html

Do końca życia władze w Warszawie przemilczały zasługi Władysława Gauzy, tego może najbardziej zasłużonego dla Niepodległości Polski działacza antykomunistycznej Polskiej Emigracji Politycznej. Wyrazy żalu i najgłębszego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół śp. Władysława. Władku swoją benedyktyńską Pracą dla Polski zasłużyłeś na Niebo. Pamiętam, gdy mówiłeś, że aby wierzyć, trzeba dobrze poznać Jezusa. Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie! Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Bogdan Kulas