Dla kogo pracują adwokaci Ordo Iuris? Co naprawdę reprezentuje sobą Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi; tradycjonalistyczny katolicyzm czy ezoteryczne chrześcijaństwo? Dlaczego mecenas Jerzy Kwaśniewski z szacownej instytucji Ordo Iuris pozywa lidera Polonii Norweskiej Bogdana Kulasa w imieniu członka sekty pentakostalnej Arthura Jørgena Kubika? Czyżby katolicy z Ordo Iuris byli już zielonoświątkowcami? Procesu Kulasa ciąg dalszy;

 

Oslo, 18.05.2020

Bogdan Eugeniusz Kulas
syn Romana i Eugenii z Wyrzykowskich
ur. 12.06.1961 w Ostrołęce
zam. Trulsrudskogen 14, 1350 Lommedalen, Norwegia
Tel. +47 90739374
bogdank@online.no

Sąd Okręgowy w Ostrołęce
1. Wydział Cywilny
ul. Wiktora Gomulickiego 5
07-310 Ostrołęka
boi@ostroleka.so.gov.pl

Sygn. Akt I C 689/19
Odpowiedz na Pismo Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski
w sprawie z powództwa Arthura Joergena Kubika

Powód: Arthur Jørgen Kubik zam.  Norwegia

Pozwany: Bogdan Eugeniusz Kulas zam.  Norwegia

WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA SĄDU, ODPOWIEDZ  KANCELARII PARCHIMOWICZ KWAŚNIEWSKI

W odpowiedzi na list Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 9.02.2020 w sprawie ugodowego zakończenia sporu z p. Kubikiem oświadczam, że wyrażam zgodę na skierowanie stron do mediacji.
Oświadczam jednocześnie, że ze względu na panujące ograniczenia stanu epidemii i inne, własne ograniczenia nie posiadam możliwości stawienia się na ewentualne spotkanie mediacyjne w Polsce.
Wnoszę o wyznaczenie mediatora z siedzibą w regionie Oslo, w którym zamieszkujemy zarówno ja jak i Arthur Joergen Kubik. Proponuję np. osobę Konsula RP w Oslo lub któregoś z duszpasterzy polskich w Norwegii. Jednocześnie chciałbym ustosunkować się do listu Kancelarii Parchimowicz Kwaśniewski z dnia 4.02.2020.  Niestety wciąż nie wiem też; jak i czym obraziłem Arthura Joergena Kubika?

Arthur Joergen Kubik twierdzi, że wiedzę o rzekomej współpracy mojej żony Ewy Milewskiej zasięgnął ode mnie. Jest to podwójne kłamstwo.
Po pierwsze; moja żona nigdy nie współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.
Dowodzi tego Zaświadczenie IPN Nr 147/18 (załącznik 1).
Faktem jest inwigilowanie żony ze względu na moją działalność antykomunistyczną w latach 1982-1984 i blokowanie przez SB jej wyjazdu do Norwegii przez okres dwóch lat.
Natychmiast po przyjeździe do Norwegii w roku 1984 moja żona opowiedziała o inwigilacji Policji norweskiej i w związku z jej prześladowaniem w Polsce otrzymała azyl polityczny w Norwegii niezależnie od mojego statusu politycznego uchodźcy .

Po drugie; załączony fragment mojej wypowiedzi w którym potwierdzam, że wiem, że na moją żonę są dokumenty, które ona musiała podpisać, aby wyjechać do mnie, jest czasowo późniejszy niż wypowiedz Arthura Kubika. Jest moją reakcją, odpowiedzią na insynuację Kubika. Arthur Joergen Kubik po raz kolejny kłamie. Jego kłamstwo jest oczywiste.
Czy Arthur Joergen Kubik świadom jest odpowiedzialności karalnej za składanie fałszywych oświadczeń?
Czy Kancelaria Parchimowicz Kwaśniewski jest aż na tak niskim poziomie, aby nie dostrzec oczywistego fałszu? Dlaczego Kancelaria powiela to urągające najbardziej elementarnej logice kłamstwo?
Dlaczego Arthur Joergen Kubik atakuje moją żonę? Dlaczego nazywa ją zakłamaną?
Moja żona nigdy Kubika nie widziała, nie znała, nie wiedziała o jego istnieniu.
Agresywne sformułowanie Kubika poprzedziła następująca wymiana zdań;

Czy stąpanie po cienkim gruncie jest w języku mafii groźbą pozbawienia życia czy nie jest, tego ja nie wiem, tak jak nie wiem, czy białe garnitury i czerwone buty to ulubiony strój mafiozów. Tylko po co takie groźby? Po co ten atak na moją żonę? Nijak sam Kubika nie atakowałem.

Co wspólnego ma moja żoną z sytuacją chrześcijan w Chinach czy w Arabii Saudyjskiej?
Dlaczego moja żona jest według Kubika zakłamana?
Dlaczego Arthur Joergen Kubik oskarża ją publicznie o współpracę z SB?  Dlaczego Kancelaria Parchimowicz Kwaśniewski powiela te kłamstwa?Dlaczego Arthur Joergen Kubik napisał, że stąpam po cienkim gruncie? Co to znaczy stąpać po cienkim gruncie? Dlaczego Arthur Joergen Kubik użył wobec mnie języka z gangsterskich filmów? Dlaczego grozi mi twierdząc jednocześnie, że to ja go atakuję?

Ktoś, kto zupełnie bez powodu, chamsko atakuje kobietę, która go nie zna nie jest chamem? Czy Arthur Joergen Kubik uważa, że jemu wszystko wolno, bo stać go na wynajęcie renomowanej Kancelarii?
Na oszczerstwa Kubika moja żona zareagowała tak;

Przyznaję, że ciągle nie rozumiem, jakie dobra osobiste Arthura Joegena Kubika naruszyłem? Dlaczego jemu wolno jest mi grozić, kłamać, obrażać moją żonę, a mi ma nie być wolno występować w obronie Polski i Polaków i miałbym być pozbawiony wolności wypowiedzi?
Prawa tego zresztą dawno już pozbawił mnie Facebook likwidując moje konto;

Dlaczego teraz jeszcze tego Prawa miałby pozbawiać mnie Sąd Okręgowy w Ostrołęce?
W spór z Arthurem Joergenem Kubikiem wszedłem z powodu mojego zaangażowania w zażegnanie tzw. Wojny o Konsula, konfliktu dyplomatycznego między Polską i Norwegią.

Patrz Oświadczenie w sprawie kryzysu dyplomatycznego między Polską a Norwegią.  (załącznik 2) Sam Kubik nigdy mnie nie interesował. Po tym jak okazał się być chamem usunąłem go z grona znajomych na Facebooku. Niewiele czasu potem moje konto na Facebooku zostało zamknięte. Nigdy nie wytłumaczono mi dlaczego.

Arthur Joergen Kubik zaprzecza jakoby był członkiem sekty pentakostalnej. Twierdzi, że jest członkiem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Jest to niestety kolejne, potwierdzane przez Kancelarię Parchimowicz Kwaśniewski kłamstwo Kubika.
Arthur Joergen Kubik publicznie w Norwegii deklarował członkostwo w „Kościele Bożym w Chrystusie”. Kościół Boży w Chrystusie – chrześcijański Kościół protestancki  o  charakterze neopentekostalnym. Działa na terenie Polski w oparciu o Ustawę, w 2017 roku Kościół liczył 4933 wiernych ( 161 duchownych) w 69 zborach (cytuję za Wikipedią).
Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego. Drugi pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający przeszło 13 tysięcy członków i łącznie ponad 25 tysięcy wiernych (w tym 368 duchownych) zrzeszonych w ramach 254 zborów. Czyli są to dwie różne organizacje religijne.
Ja w spory wśród zielonoświątkowców wdawał się nie będę. Wszyscy zielonoświątkowcy nie są realnie chrześcijanami, bo nie uznają bóstwa Chrystusa. Ruchy pentakostalne są szczególnie niebezpieczne. Przed ich działalnością przestrzegała również Kuria Łomżyńska;
Diecezja łomżyńska przestrzega przed angażowaniem się w życie jednej ze wspólnot charyzmatycznych. Swoje historie opowiadają także osoby, które uczestniczyły w spotkaniach tego zgromadzenia. Jak się dowiedzieliśmy, do wspólnoty należały lub wciąż należą osoby z naszego regionu.
https://www.eostroleka.pl/kuria-przestrzega-przed-ta-wspolnota-nie-ma-ona-aprobaty-kosciola,art71071.html

Pojęcie sekta też używam tak jak przyjmuje to język polski; Sekta (od łac. secta – kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi– iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. seco, secare – odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) – pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu (schizmy) wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. Jeden z trzech typów organizacji religijnej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekta

Jeszcze gorzej relacje między sektą Kubika a zielonoświątkowcami  wyglądają w Norwegii. W Norwegii działalność sekty jest skupiona wokół działającego na pograniczu prawa, kontrowersyjnego pastora Torpa i skrajnie prosyjonistycznej, prywatnej telewizji „Tv Visjon”.
W Norwegii grupa działa na pograniczu prawa. Opisywana wielokrotnie w norweskich mediach. W załączniku przytaczam artkuł „Pengepredikanten” (Kaznodzieja za forsę). (załącznik 3)

https://www.gracepano.com/language/nb/2016/10/26/785/

Arthur Joergen Kubik zaprzecza jakoby przeciwko niemu prowadzono postępowanie o charakterze przygotowawczym czy sądowym.
Nie jestem prawnikiem i nie wiem, czy policyjne śledztwo w sprawach pracowniczych to zagadnienie o charakterze karnym czy innym. O takie przestępstwa oskarżył publicznie Arthura Joergena Kubika jego pracownik Maksym Kuryś. On pierwszy poinformował mnie o przestępczym postępowaniu Kubika. Trzy miesiące potem Maksym Kuryś zakończył tragicznie życie.

W załączeniu przedstawiam wyrok Sądu Rozjemczego w Oslo skazujący Kubika na zapłacenie 346 446 koron w związku z przestępstawami w sprawach pracowniczych.

(załącznik 4a)

Takich spraw Arthur Joergen Kubik miał więcej. Mówi o nich Edyta Stylo w wywiadzie dla Huberta Gorczycy. https://m.facebook.com/watch/?v=381885112624526&_rdr
Policja norweska poleciła mi złożyć doniesienie uzupełniające do spraw toczonych przeciwko Kubikowi i takie doniesienie złożyłem. Nie jest więc prawdą, że żadnych spraw nie bylo.

(załącznik 4b)

Arthur Joergen Kubik zaprzecza, że jego celem było prowokowanie konfliktu. Zaprzecza, że to on stworzył hasło Wojny o konsula, że był czołowym obrońcą kontrowersyjnego konsula?
24. jan. 2019 · Konsul Sławomir Kowalski chciał dodać otuchy dzieciom, odbieranym … Argumenty strony norweskiej są niewiarygodne – mówi WP Artur Kubik, prawnik i … Wiedział, że jedzie na wojnę.
https://wiadomosci.wp.pl/kulisy-skandalu-z-polskim-konsulem-w-norwegii-bronil-czworki-dzieci-wezwano-policje-6342052127324289a
Arthur Kubik kłamał, że Norwegowie odpuścili w sprawie konsula;

https://www.gosc.pl/doc/5332642.Arthur-Kubik-Norwegia-odpuszcza-w-sprawie-polskiego-konsula

Arthur Kubik zaprzecza, że jest odpowiedzialny za śmierć Maksyma Kurysia. Nigdy go o to nie oskarżałem, mimo, że to Maksym Kuryś publicznie oskarżył Kubika o szereg przestępstw i zniszczenie mu życia; https://itvp.tv/2019/02/13/samozwancy-w-ruchu-polonijnym-2/

Winą za śmierć Maksyma Kurysia oskarżyła Arthura Kubika rodzina Maksyma;

27.06.2019 Nadesłane do redakcji itvp.tv SMS od Krzysztofa Płuciennika: „Maksymy Kuryś lat 26. urodzony 12.07.1992 w Szczecinie. Zmarł 21.06.2019 w Oslo. Pracodawca Maksa był Artur Kubik. Problemy w pracy zaczęły się z powodu nie płacenia przez pracodawcę podatku do skatu. Żeby wyprostować sytuacje ze skatem zwracał się różnych instytucji lecz nie przyniosło to żadnego skutku. Dopiero pani Edyta z Caritas pomogła mu w tej sprawie i przeprowadziła z nim wywiad w internetowej tv na temat problemu jaki go spotkał i na temat Artura Kubika. Sam Artur Kubik zareagował szybko odgrażając się sądem. Ciało Maksa znalazła jego mam i narzeczona w sobotę po południu. Ciało było makabryczne pocięte. Przedramiona, obie łydki, szyja i głębokie rany kłute klatki piersiowej. Policja stwierdziła samobójstwo. Naszym zdaniem Maks nie miał powodu do odebrania sobie życia kilka miesięcy temu przeszedł pomyślnie operacje kręgosłupa. Przed nim był ślub z ukochaną dziewczyną Maksymy był bardzo pozytywną, ciepłą osoba. Jedynym jego wrogiem był Artur Kubik”

Arthur Kubik twierdzi, że słowa „przestań mnie atakować bo po cienkim gruncie stąpasz” dotyczyły reakcji prawnej. Słowa w których miałem rzekomo naruszyć dobra osobiste Kubika padły dopiero 9 miesięcy później… Czyżby wytoczenie mi procesu zaplanowano wcześniej?
Jakimi słowami miałem wtedy w sierpniu roku 2018 atakować Kubika?
Czy aż tak dotknęły go moje słowa, że sytuacja chrześcijan w Arabii Saudyjskiej jest gorsza niż w Chinach?

Arthur Joergen Kubik idzie w zaparte i ponownie w punkcie 7 oskarża mnie, że to ja sam (tym razem niby w rozmowie) opowiedziałem mu o współpracy mojej żony z SB?
Zapewne poprosiłem go jeszcze o publiczne oskarżanie, wyzywanie i obrażanie mojej żony?
Komentarz zawarty w punkcie 8 o braku faktów może szokować. Rozumiem, że ilość i jakość przytoczonych przeze mnie faktów pozostawiła Kancelarię Parchimowicz Kwaśniewski w stanie braku wszelkich argumentów.

W punkcie 9 Kancelaria Parchimowicz Kwaśniewski podważa przytoczone przeze mnie materiały autorstwa Huberta Gorczycy czy Edyty Stylo jako moich współpracowników. Nie są to jedyni autorzy. Jest wypowiedz Prezesa Jerzego Jankowskiego. Oskarżyć kogokolwiek w Oslo, że jest moim współpracownikiem jest niezmiernie łatwo, bo współpracuję ze wszystkimi. Nawet Kubika wspierałem zanim go poznałem.
Chciałbym też zauważyć, że zamordowany Maksym Kuryś, który najmocniej oskarżył Arthura Kubika nie był nijak moim znajomym. Był pracownikiem, a nawet jakąś rodziną dla Arthura Kubika. Nie jest prawdą, że materiały w języku norweskim nie były przetłumaczone.
W razie potrzeby proponuję zasięgnięcie opinii innych liderów życia polonijnego w Norwegii, Konsulatu, duchowieństwa, działających w Norwegii polskich adwokatów.

Jakie dobra osobiste Arthura Kubika i jak naruszyłem? Swoje dobra Arthur Joergen Kubik naruszył sam swoim postępowaniem.
Nigdy nie oskarżałem Arthura Joergena Kubika odpowiedzialnością za śmierć Maksyma Kurysia. Sprawę śmierci Maksyma bada Policja norweska. Według nieoficjalnej wersji okrutnego zabójstwa Maksyma miał dokonać zawodowy morderca, który miał przyjechać do Norwegii z terenu Ukrainy lub Mołdawii. Maksymowi zadano 100 ciosów nożem.
To Maksym Kuryś osobiście w telewizyjnej rozmowie z Edytą Stylo i w służbowej rozmowie z adwokatem Biura Interwencyjnego Caritasu oskarżył Arthura Kubika o zniszczenie mu życia.
Czy jego śmierć była tego konsekwencją, tego ja nie wiem.
Wiem, że Edyta Stylo po tej rozmowie była atakowana. Z polecenia norweskiej Policji przez kilka miesięcy musiała się ukrywać i mieć policyjną ochronę.
Hubert Gorczyca miał dziwny wypadek samochodowy z którego cudem wyszedł z życiem.
Mnie zorganizowano prowokację z próbą odebrania mi dziecka no i ten proces.
Podsumowując, nie wiem czym naruszyłem dobra osobiste Arthura Joergena Kubika.
Jeżeli to uczyniłem nie było to moim celem. Jeżeli gdziekolwiek zostanie mi wykazana nieprawda, gotów jestem moje zdanie odwołać i przeprosić za ewentualne krzywdy.
Arthur Joergen Kubik nie jest dla mnie osobą interesującą. Moim celem było przeciwstawienie się wywołaniu konfliktu dyplomatycznego między Polską i Norwegią, który nie służyłby ani Polsce ani Norwegii, a dla Polaków w Norwegii byłby prawdziwą katastrofą.
Obecnie relacje polsko-norweskie wyglądają co najmniej dobrze. Jestem dumny, że mam w tym swój mały udział.
Ludzie skrzywdzeni, tacy jak śp. Maksym Kuryś zawsze mogą liczyć na moją pomoc w takim zakresie w jakim jest ona możliwa. W mojej postawie nie przestraszę się nigdy mafijnych gróźb, pomówień czy prawno/procesowych szykan. Pozostanę wierny moim wartościom. Wartości, które nie kosztują, nic nie są warte.
Arthur Joergen Kubik niesłusznie pomówił i publicznie obraził moją żonę. Nazwałem go za to chamem i tego nigdy nie odwołam ani za to nie przeproszę. Dlaczego Arthur Joergen Kubik nienawidzi mnie? Dlaczego podważa wartości mojego chrześcijaństwa? Dlaczego atakuje i obraża moją żonę?

Myślę, że Arthur Joergen Kubik zagubił się jako człowiek.
Za bardzo uwierzył w siłę swojej sekty, w siłę jej powiązań, prawno-finansowych możliwości. Nie wszystko i nie wszystkich na tym świecie można kupić. Moje krzywdy dawno mu wybaczyłem. Mimo namawiania zrezygnowałem z wytaczania mu procesu. Szkoda mi na to życia, czasu i energii.

Wiem, że Arthur Joergen Kubik przegrywa sprawę za sprawą a pojawiają się kolejne.
Jego dawni przyjaciele dystansują się od niego.
Kubik zapomniał, że kłamstwo ma krótkie nogi, a Prawdy nie da się kupić, pokonać.
Nie da się Prawdy zniszczyć nawet wysokimi adwokackimi honorariami.

Piszę tę odpowiedz 18.05.2020 w setną rocznicę Urodzin naszego świętego Papieża, którego pamięć tym bardziej skłania do wybaczenia i pojednania.

Panie Kubik, Panowie Parchimowicz i Kwaśniewski zakończcie tę błazenadę!

Oszczędźcie sobie wstydu i zbędnej pracy polskim sądom, które naprawdę mają co innego do roboty niż deliberowanie, co kto trzy lata temu napisał na Facebooku na koncie, które już dwa lata nie istnieje. Sam też na takie głupoty nie mam czasu a na adwokata szkoda mi pieniędzy.

W notatce na Facebooku z dnia , w której miałem rzekomo obrazić Arthura Joergena Kubika napisałem;
„Kim jest główny obrońca polskiego Konsula w Oslo? Arthhur Jørgen Kubik kilka miesięcy temu zaatakował w facebookowej dyskusji ze mną moją żonę, wychodząc z absurdalnymi oskarżeniami i jednocześnie wyszedł do mnie z groźbami, które według niektórych miały charakter groźby pozbawienia życia. Ja się na tym języku mafii nie znam. Potraktowałem to jako jego folklor, tak jak te jego białe ubrania i czerwone buty. Mimo takich rad nie zgłosiłem sprawy na Policję, ale moja żona po otrzymaniu dokumentów z IPN prawdopodobnie sprawę na Policję zgłosi. W kontekście tego, co się wydarzyło w Gdańsku zaczynam patrzeć na pewne historie, które mi się wydarzyły takie jak rzucanie w mój dom wielkimi kamieniami, niszczenie a w końcu spalenie samochodu trochę inaczej. Dla mnie Kubik to prymitywny i niestety chyba niebezpieczny cham. Oceńcie Państwo sami. Dodam tylko, że mieliśmy zbieżne poglądy, ale poróżniliśmy się w temacie roli Mossadu w polityce Warszawy. Innym obrońcą polskiego konsula jest pan Andrzej Kabat, lansowany wcześniej przez konsula Kowalskiego jako prezes Związku Polaków w Norwegii. Prezesem był i jest Jerzy Jankowski, a Kabat nie był nawet członkiem. Kabat jest prostym człowiekiem z problemami. Nie jest w stanie napisać zdania bez dwóch błędów ortograficznych. Gdy jeszcze nasze relacje były dobre Kabat opowiedział mi o planie wynajęcia cysterny i polania meczetu w Warszawie świńską krwią. Udało mi się wtedy odwieść go od takich pomysłów. Ale kto realnie inspirował takie akcje? Kim jest Arthur Kubik? Kim są ludzie, którzy rozbijali i rozbijają norweską Polonię lansując Andrzeja Kabata na polonijnego lidera, który witał w Oslo w imieniu Polonii marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego? Czy Mossad nadzoruje Ambasadę RP w Oslo? Czy to jest faktyczną przyczyną wydalenia konsula? Może szokować jak w temacie Barnevernet zamiast zająć się rozwiązywaniem realnych problemów zajmowano się zwalczanie konkurencji wśród „obrońców Polskich dzieci”, brutalnie i bezpardonowo atakując założyciela Internetowej Telewizji Polonijnej Huberta Gorczycę, a także mnie. Lansowanie siebie na ludzkim nieszczęściu uważam za wulgarne, szczególnie, gdy przybiera to formę autoreklamy i atakowania innych. Dlaczego Ambasada RP w Oslo uznała Huberta Gorczycę jako wroga publicznego? Tematem Barnevernet zajmowaliśmy się od zawsze, ale oczywiście takich zasług, jak konsul Kowalski nie mamy. Zasługi konsula Kowalskiego są niekwestionowane. Nie mamy jednak czego się wstydzić i atakowanie tak mnie jak i Huberta Gorczycę przez faworytów Ambasady RP w Oslo może szokować. Konsul Kowalski zrobił w temacie Barnevernet bardzo dużo. Szkoda tylko, że padł on ofiarą gry agentur i dał się użyć ciemnym siłom do rozbijania Polonii norweskiej. Tworzenie dla Polonii jakichś Rad Polonijnych, zakładanie nowych organizacji nie jest rolą dyplomatów. Kwestie finansowe Ambasady RP w Oslo też są bardzo niejasne.”

Którym zdaniem odbieram dobre imię Arthurowi Joergenowi Kubikowi? Które zdanie zawiera nieprawdę? Żadnego z napisanych tu zdań nie odwołuję. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu pewne sprawy widzę nieco inaczej, ale istota rzeczy pozostaje ta sama.

Poróżniliśmy się z Arthurem Kubikiem poprzez zagadnienie oceny roli Mossadu w polityce polskiej. Moje konto Facebookowe z tej prawdopodobnie przyczyny zostało zlikwidowane. Pozbawiono mnie prawa posiadania konta na Facebooku. Nie mam dostępu do tego, co kiedyś pisałem na FB i tego, co pisał Arthur Joergen Kubik.

Kubik sugerował mi, że Mossad może zrobić mi krzywdę za to, co robię i piszę. Odpowiedziałem mu, że tak nie uważam, że niezależnie od tego, jak oceniam działania różnych lobbystów izraelskich i jak wypowiadam się w tych sprawach nie mam powodu obawiać się Mossadu, którego profesjonalizm oceniam wyżej niż działania Arthura Joergena Kubika.

Istotą mojej wypowiedzi było ujawnienie zaangażowanie się lobby izraelskiego w Polsce w konflikcie norwesko-izraelskim po stronie Izraela a przeciwko Norwegii.

Jest tajemnicą poliszynela, że trzon personalny MSZ tworzą wciąż ludzie o komunistyczno-żydowskim pochodzeniu i takiej orientacji. W MSZ rządzi wciąż resortowa sitwa dzieci stalinowców, wysługująca się obcym interesom a dla obrony swoich pozycji używająca narzędzia antysemityzmu. Z tych powodów zostałem oskarżony przez Gazetę Wyborczą o bycie „endekiem, rasistą, antysemitą”.

Nie było to dla mnie zaskoczeniem. Pochodzę z rodziny o tradycjach NZW. Jestem przykładem tego, że czwarte Pokolenie UB walczy dziś z czwartym pokoleniem NSZ.

Mój proces jest w swojej istocie polityczny.

Arthur Joergen Kubik, jako członek sekty dostał zadanie od proizraelskiego lobby, jakim w swojej istocie jest pentakostalna sekta, której wyznanie wiary można uprościć w zdaniu, że bogiem jest Izrael i zadaniem wszystkich jest Izraelowi służyć.

Jak większość Polaków posiadam duży sentyment tak dla Izraela jak i dla kultury żydowskiej. Uważam jednak, podobnie jak państwo norweskie i jak św. Jan Paweł ll, że Palestyńczycy to też ludzie i też swoje prawa mają. Uważam, jako Polak i endek, że Polacy powinni kierować się polskim nie izraelskim interesem. Uważam, że lobby izraelskie w Polsce, które w pełni opanowało MSZ, kieruje się nadmiernie interesem izraelskim, że ociera się o granice tego, co określamy mianem zdrady polskiej racji stanu.

Od lat twierdzę, że w dbaniu o swoje interesy moglibyśmy się wiele od Norwegów nauczyć.  Za moje narodowe poglądy jestem szykanowany. Ten proces przeciwko mnie jest tylko małym elementem tych szykan. Proces ten jako forma szykan przeciwko mnie został zaplanowany.

Rozumiem rolę Kubika. Oprócz skrajnej proizraelskości jego sektę Kubika w Norwegii cechuje skrajnie wrogi stosunek do Kościoła Katolickiego. Przed Wizytą św. Jana Pawła ll w Norwegii w roku 1989 sekta ta wydała broszurę w milionowym nakładzie, sfinansowaną przez czołowego żydowskiego milionera w Norwegii, sugerującą, że Jan Paweł ll jest antychrystem. Skutkiem rozpętanej antypapieskiej nagonki uniemożliwiono św. Janowi Pawłowi ll odprawienie Mszy świętej w katedrze w Trondheim a jego Wizytę zbojkotowała większość protestanckiego duchowieństwa. Norwegowie swojej postawy wstydzą się do dzisiaj.

Metody działania sekty pentakostalnej, która zniszczyła katolicyzm w Brazylii jest obszernie omówiony w dokumentach Kościoła Katolickiego, ujęte w licznych publikacjach naukowych. Specjalistą od tych zagadnień jest dr Michał Krajski;

https://prawy.pl/105962-zielonoswiatkowe-zrodla-nowej-ewangelizacji-jak-protestantyzuje-sie-wiare-w-polsce/

Zielonoświątkowe źródła nowej ewangelizacji. Jak protestantyzuje się wiarę w Polsce   © prawy.pl

Katolicka Agencja Informacyjna podaje, że 62 Szkoły Nowej Ewangelizacji należące do projektu SESA Polska przeprowadziły w minionym roku 399 kursy dla 13 855 uczestników. Należałoby się cieszyć, że ewangelizacja w Polsce się tak rozwija, gdyby nie to, że za SESA stoją zielonoświątkowcy i ich wizja religijności – daleka od katolickiej.

KAI podaje, że “Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny”. Nie dodaje jednak, jak doszło do tego, że powstała, kto za nią stał i czym się inspirował.
Tymczasem jej twórcami są Jose Prado Flores, biblista i ewangelizator oraz pastor zielonoświątkowy Wiliam Finke, którzy w 1980 w południowo-wschodnim Meksyku przeprowadzili letni kurs Szkoły Nowej Ewangelizacji dla 43 osób.  Flores to świecki teolog, który zapatrzony w zielonoświątkowców, chciał przenieść ich doświadczenie do Kościoła katolickiego. Od początku SESA było nastawione na przebudzenie charyzmatów w duchu zielonoświątkowym, co wzmocnił jeszcze ks. Emilien Tardiff, charyzmatyk, który w 1985 r. dołączył do SESA. O tym, dlaczego ruch zielonoświątkowy jest ezoteryczny i jak przeniknął do Kościoła katolickiego pisałem w szeregu artykułów:

Ruch Zielonoświątkowy jako masoński projekt: zaczątek nowego, ezoterycznego chrześcijaństwa przyszłości – cz. I

https://prawy.pl/72718-ruch-zielonoswiatkowy-jako-masonski-projekt-zaczatek-nowego-ezoterycznego-chrzescijanstwa-przyszlosci-cz-i/

Ruch Zielonoświątkowy jako masoński projekt: zaczątek nowego, ezoterycznego chrześcijaństwa przyszłości – cz. II

https://prawy.pl/72721-ruch-zielonoswiatkowy-jako-masonski-projekt-zaczatek-nowego-ezoterycznego-chrzescijanstwa-przyszlosci-cz-ii/

Tyle dr Michał Krajski.

Chciałbym w tym miejscu zauważyć, że bardziej niż samemu Arthurowi Kubikowi dziwię się mecenasowi Kwaśniewskiemu, deklaratywnie tradycjonalistycznemu katolikowi, że aż tak bardzo zaangażował się we współpracę z sektą pentakostalną.
Czasami zastanawiam się też, czy to Kubik wynajął Kwaśniewskiego czy Kwaśniewski Kubika?

Celem prowadzonej przez Arthura Joergena Kubika „Wojny o Konsula” było doprowadzenie stanu stosunków dyplomatycznych między Polską a. Norwegią do stanu wrzenia, co się częściowo udało.
W tej Wojnie o Konsula nie chodziło bynajmniej o polskie dzieci, jak nagłaśniał to bohaterski obrońca szlachetnego konsula Arthur Kubik. Chodziło o dalszą karierę Kowalskiego, który i tak miał opuścić Norwegię. Po wydaleniu szlachetnego konsula polskie dzieci w Norwegii nie są jakoś bardziej zagrożone. Przeciwnie dzisiaj są bezpieczniejsze. Nowa ekipa Konsulatu chyba jakoś skuteczniej i jakoś bardziej profesjonalnie rozwiązuje wszystkie pojawiające się problemy; dyskretnie, bez rozgłosu, dyplomatycznie, poprzez negocjację, poprzez dobrze zorganizowaną pomoc prawną.

Ile jest wart dyplomata skonfliktowany z krajem w którym ma pełnić dyplomatyczną misję?

Polacy w Norwegii, aby bronić swoich interesów powinni się lepiej zorganizować a konsul Kowalski rozbijał Polonię. Jaki był cel lansowania przez placówkę dyplomatyczną w Oslo na liderów norweskiej Polonii ludzi, którzy planowali polowanie meczetu w Warszawie cysterną świńskiej krwi? Jakie skutki by taka akcja miałaby dla Polaków i dla Polski? Kto tym lansowanym liderom takie pomysły poddawał? Jaki był faktyczny cel prowokowania dyplomatycznego konfliktu między Polską a Norwegią?
Czy chodziło o sabotowanie budowy gazociągu Baltic Pipe, mającego transportować gaz z Norwegii do Polski? Zapewne też. Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.

Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O duże pieniądze, o 800 mln Euro Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które Norwegia płaci Polsce w zamian za dostęp do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Trudno zrozumieć, po co i komu potrzebna była polsko-norweska Wojna dyplomatyczna?
Jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego norweskie pieniądze Polska musi otrzymywać za pośrednictwem amerykańsko-węgiersko-żydowskiego spekulanta i jego Fundacji Batorego powiązanej z Adamem Michnikiem? Czy Polska jest wasalem Georga Sorosa?
Norwegia, która ma swoje nie do końca rozliczone zaszłości z Żydami, płaci im haracz polskimi pieniędzmi. Dlaczego na to pozwalamy?

Gdy mówimy o haraczu to warto wspomnieć, że atak na mnie ma oczywisty związek z moim zaangażowaniem się przeciwko amerykańskiej Ustawie 447, mającej na celu wymusić na Polsce kwotę 300 mld. dolarów restytucji tzw. mienia bezspadkowego, utraconego w czasie Wojny Światowej przez zamordowanych przez Niemców Polaków żydowskiego pochodzenia, restytucji na rzecz amerykańskich organizacji przemysłu holokaustu.

Ustawa 447 i wymuszenie na Polsce haraczu 300 mld. dolarów to główne zadanie izraelsko-żydowskiego lobby. W Norwegii to lobby oskarżające Polskę o współudział w mordowaniu Żydów jawnie reprezentuje sekta pentakostalna dla której Izrael jest bogiem, ale lobby to jest również mocno usadowione w warszawskim MSZ.
Ryszard Sznepf w tym gronie nie był żadnym wyjątkiem, ale obowiązującą regułą.

Dlaczego ministrem ds. Polonii musi być w Warszawie założyciel lobby izraelskiego w Polsce?  Dlaczego nie ma wśród liderów PiS lobby polonijnego? W Wojnie o Konsula chodziło też o ulokowanie człowieka tego lobby, Sławomira Kowalskiego na stanowisku dyrektora ds. Polonii w MSZ.

Lobby izraelsko-żydowskie całkowicie kieruje dziś sprawami Polonii w rządzie PiS. Pozwala to zadbać, aby Polonia dalej pozostała rozbita, aby potencjał Polonii nie służył Polsce, nie przeszkadzał rozgrabiać Polski agenturom obcych interesów. W tym miejscu należałoby postawić pytanie; co to wszystko ma wspólnego z Arthurem Joergenem Kubikiem? Odpowiem, że niewiele.
W mojej wypowiedzi na Facebooku zadałem tylko publicznie pytanie; kim jest Arthur Joergen Kubik i przypomniałem pewne fakty. Nie pisałem o Kubiku, ale o pewnych ważnych dla Polski, dla mnie jako Polaka sprawach.

Mój tekst ma niewiele wspólnego z Kubikiem, ale ma dużo wspólnego z moim procesem. Powodem próby wytoczenia mi procesu są moje poglądy za które miałbym zostać ukarany.

Moja wypowiedź miała charakter polityczny.

Konflikt dyplomatyczny między Polską a Norwegią został zażegnany. Lobby izraelskie kontroluje MSZ. Konsulat RP w Oslo prowadzony jest profesjonalnie a konsulowie nie próbują już rozbijać norweskiej Polonii. (Może dlatego, że już wszystko prawie rozbite, a może dlatego, że przyszła jednak pozytywna refleksja. Arthur Joergen Kubik sam wycofał się z życia polonijnego w Norwegii i schował się gdzieś. Nie wiem wciąż, czym obraziłem Arthura Kubika. Wiem tylko, czym on obraził moją żonę, ale mu wybaczyłem, chociaż za prymitywnego chama będę go uważał dalej. Proponuję zakończenie całej sprawy, której przedmiot dawno już nie istnieje, ale jednocześnie deklaruję, że nie obawiam się tego procesu, który dla mnie byłby procesem politycznym. W pełni rozumiem zaangażowanie Arthura Kubika i jego grupy biznesowo-religijnej z którą tak bardzo owocnie współpracuje mecenas Kwaśniewski w pracę na rzecz szczęścia i rozwoju Izraela.
Rozumiem ich zaangażowanie na rzecz izraelskich interesów. Chciałbym jednak, aby i mi okazano zrozumienie, gdy to wykazuję troskę o interes Polski i Polaków, szczególnie tych żyjących w Norwegii. Niech Patron dzisiejszego dnia św. Jan Paweł ll, który zrobił tyle dobrego dla rozwiązania konfliktów polsko-żydowskich przyczyni się do rozwiązania tego niepotrzebnego sporu.

Bogdan Kulas

Załączniki

Zaświadczenie IPN Nr 147/18

Oświadczenie w sprawie kryzysu dyplomatycznego między Polską a Norwegią

„Pengepredikanten” (Kaznodzieja za forsę)

(4a.)  Doniesienie uzupełniające na Policję

(4b.)  Wyrok Sądu Rozjemczego w Oslo w sprawie Kubika

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here