Romuald Starosielec – kandydat na prezydenta RP – był dzisiaj gościem Janusza Zagórskiego. Na początku wywiadu odniósł się do obecnej sytuacji w kraju i na świecie, nazywając ją “pandemią strachu”.

Romuald Starosielec jako prezydent będzie między innymi  zabiegał o uruchomienie wydobycia olbrzymich zasobów surowców naturalnych, które znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jego zdaniem nasze bogactwo narodowe, które nie może podlegać sprzedaży korporacjom zagranicznym. “Wdrożymy ten wielki projekt inwestycyjny z poszanowaniem środowiska naturalnego, który przyniesie wymierne efekty dla wszystkich obywateli w ciągu kilku lat” stwierdza kandydat.

Wdrożenie programu re-industrializacji Polski.

Polska będzie Centralnym Okręgiem Przemysłowym Europy, nie zaś Specjalną Strefę Ekonomiczną z uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału w stosunku do polskich firm.

Samorząd gospodarczy będzie stałym elementem ustroju Polski oraz systemowym narzędziem do ewolucyjnego odzyskania przez Polaków suwerenności gospodarczej.

Reformę systemu podatkowego i ZUS-u, która doprowadzi do radykalnego obniżenia podatków i danin nakładanych na pracowników etatowych, co w efekcie przyniesie wyższe wynagrodzenie pracownikom nawet o 50 % bez zwiększania kosztów pracy dla pracodawców. Zmniejszymy VAT do 15%, zlikwidujemy podatek PIT wprowadzając 2% podatek obrotowy płacony przez wszystkie podmioty gospodarcze, czyli również wielkie zagraniczne sieci korporacyjne.

 

 

Wspaniali widzowie i goście NTV,

Projekt Niezależnej Telewizji powstał dla was i dzięki wam istnieje. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do wpłacania darowizn na fundacje Alterpedia, byśmy mogli kontynować publikowanie oraz promowanie wiedzy alternatywnej.

Numer konta: PLN – PL 05 9585 0007 2014 0220 0625 0004 Kod SWIFT: GBWCPLPP EURO – PL 59 9585 0007 2014 0220 0625 0002 Kod SWIFT: GBWCPLPP E-mail niezależnej telewizji: biurontv@gmail.com FB: https://www.facebook.com/niezaleznate… Strona internetowa: http://niezaleznatelewizja.pl/ Zapraszamy również na naszą stronę internetową: http://www.centrummonitoringuufo.pl/ Znajdziecie tam relacje i aktualności związane z tematem niezidentyfikowanych obiektów latających oraz obcych cywilizacji.