Wyborcy, którzy chcą wziąć udział w wyborach w obwodach głosowania w Królestwie Norwegii w trybie korespondencyjnym, a nie dokonali  zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br.- winni dokonać zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez konsula,  nie później niż do 15 czerwca br. (poniedziałek). Zachęcamy do skorzystania w tym celu z platformy e-wybory (ewybory.msz.gov.pl), a zatem z rejestracji elektronicznej jako najwygodniejszej i najbardziej efektywnej.

Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br. – jeślipodtrzymują zamiar głosowania – obecnie możliwy wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego, winni najpóźniej do dnia 16 czerwca br. (wtorek) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu sugerujemy zalogować się do platformy e-wybory (ewybory.msz.gov.pl), wybrać pole „zmień sposób głosowania”  a następnie dokonać stosownej zmiany zgodnie z instrukcją postępowania.

Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br. – azmieniają miejsce pobytu przed dniem wyborów – winni najpóźniej do dnia 16 czerwca br. (wtorek) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy Wydziału Konsularnego oslo.amb.wk@msz.gov.pl maila z informacją w tytule „Zmiana miejsca pobytu wyborcy” potwierdzającego wniosek oraz zawierającego m.in. 3 dane jednoznacznie identyfikujące wyborcę.

https://www.kandydaci.online/