Red. Stanisław Duszak od ponad trzech dekad postrzegany jest jako doświadczony działacz samorządowy. Przed laty wspólnie z Lesławem Pagą powołał pierwsze po wojnie Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe i opatentował na wzór targów we Lwowie “Targi Wschodnie” w Lublinie zostając przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa i jednym z udziałowców Targów. Przez kilka lat był red. naczelnym Agencji Wschodniej tego Towarzystwa. Był również współzałożycielem pierwszej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. Współorganizował wiele inicjatyw samorządu gospodarczego.

Był tak rozpoznawalny, że został pawie 15. tysiącami głosów wybrany na radnego sejmiku (latach 2002-2006) a na początku pełnił funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego. Jest przede wszystkim redaktorem i wydawcą. Od 1982 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy w tym wiele lat sekcji polonijnej. Pracował jako redaktor Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL, sekretarz redakcji oddziału lubelskiego Krajowej Agencji Wydawniczej, zastępca red. naczelnego “Wydawnictwa Polonia”. Równolegle w powstałej w 1988 roku spółce z o.o. “Agencja Dziennikarska ViPress” zostaje red. naczelnym i skupia wielu współpracujący dziennikarzy polskich i polonijnych. Pełnił również funkcję wiceprezesa oddziału lubelskiego Wspólnoty Polskiej. W jego “warsztacie” powstało wiele pozycji książkowych i albumów poświęconych Polakom mieszkającym poza granicami naszego kraju.

III Międzynarodowa Konferencja Inicjatyw Polonijnych – Telewizja Polonijna i Polski Samochód

Na początku bieżącego roku redaktor Stanisław Duszak zaoferował pomoc w organizacji III
Międzynarodowej Konferencji Inicjatyw Polonijnych, którą zaplanowano na 2-4 kwietnia.
Konferencja pod nazwą „Biznes – Media – Wartości – Interesy” miała się odbyć na Starym
Mieście w Lublinie we współpracy z oddziałem lokalnym „Stowarzyszenia Wspólnota Polska”
oraz Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim „Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód”. Celem Konferencji miała być dyskusja nad produkcją polskiego samochodu marki „Syrena” w oparciu o napęd elektryczny oraz powołanie Internetowej Telewizji Polonijnej Spółki Akcyjnej o zasięgu globalnym z siedzibą w Lublinie. Konferencja z powodu Covid-19 odbyła się online, a zaplanowane działania odsunięte w czasie.

W chwili obecnej dzięki zaangażowaniu pana Stanisława pomysły nakreślone przez
organizatorów Konferencji wracają na wokandę. I choć redaktor Duszak ciągle zaznacza, że jest w wieku emerytalnym i bardziej jest redaktorem niż dziennikarzem telewizyjnym, to należy zauważyć, że jego zaangażowanie w życie samorządowe: 1Polska, Ruch Jedności Narodu, WIR, przyśpiesza wiele procesów zachodzących w sferze działalności społecznej jak i polonijnej oraz w wymiarze budowy i rozwoju niezależnych mediów.

Z wyglądu redaktor Stanisław Duszak przypomina Ernesta Hemingwaya. Pan Stanisław jeszcze dużo może, parafrazując znany tytuł „Młody człowiek i może”. Najlepsze dopiero przed nami!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here