Nareszcie jest!  Sejm Wolnych Polaków. Miejsce, w którym spotkały się gospodarcze, niepodległościowe, wolnościowe, niezależne, suwerenne i patriotyczne środowiska z Polski i zza granicy.

“Seym Liberum Polonia”  jest miejscem wolnej dyskusji Wolnych Polaków o Polsce naszych pragnień. Jest miejscem współpracy Polaków i Polonii Świata, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, tworzenia ważnych dla Polski i Polonii projektów i akcji.  Delegaci na Sejm Wolnych Polaków reprezentują swoje środowiska, wypracowują projekty ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, które mogą pozytywnie wpłynąć na ustrój Polski, na dobro Polski i Polonii – czytamy na stronie https://www.seym.pl/.

25 lipca w Krasicach nad Sanem w nowej siedzibie Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych odbyło się pierwsze spotkanie Sejmu Wolnych Polaków, w którym uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu środowisk. Delegaci, którzy nie mogli przybyć osobiście, głównie z powodu zaplanowanego wcześniej urlopu lub barier komunikacyjnych (szczególnie Delegaci zagraniczni) pozostali w łączności telefonicznej. Główne tematy debaty oprócz obrony polskich zasobów naturalnych to powołanie sejmu społecznego, dopracowanie projektu ustawy o samorządzie gospodarczym, GMO, problem przymusowych szczepień, rozwój polskiego rolnictwa oraz rola Polonii, szczególnie amerykańskiej, w zabezpieczeniu polskich interesów narodowych.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu Wolnych Polaków wybrzmiały akcenty międzynarodowe, głównie za sprawą znajdującego coraz większy rozgłos rozwiązania WIR (Weto + Inicjatywa + Referendum) według modelu szwajcarskiego oraz dyskusji nad norweską polityką surowcową.

Inż. Krzysztof Tytko – organizator spotkania w Krasicach – wybiera  się wkrótce do  Norwegii  celem zaimplementowania  w Polsce norweskich  rozwiązań zabezpieczenia  narodowego stanu posiadania  zasobów  naturalnych.  W tym kontekście inż. Tytko zaprezentował  Delegatom społeczną kampanię medialną, która na wzór norweski  ma ocalić polski majątek narodowy przed grabieżą obcych wpływów. Jako wzór do naśladowania podał firmę Statoil, która od ponad 50 lat kojarzy się w Norwegii z dobrobytem.

Sejm Wolnych Polaków jest już dostępny w internecie. Na chwilę obecną pod adresem https://www.seym.pl/  można znaleźć  15 środowisk społeczno-politycznych posiadających różny status prawny. Pierwsze posiedzenie SWP online miało się odbyć dzisiaj, tj. 7 sierpnia o godzinie 16.00, jednak pogrzeb św. pamięci Józefa Kamyckiego, twórcy teorii pieniądza suwerennego, zmusił Delegatów do przełożenia spotkania na późniejszy termin.