Rozmowa z Pawłem Jakubikiem – Dyrektorem ds. Transformacji w Chmurze Microsoft Poland.