#zostansuperstulatkiem to odpowiedź na pytanie: jak dbać o odporność? To program, dzięki któremu polskie innowacje w zakresie suplementów diety i nowoczesnej żywności już niedługo będą na wyciągnięcie ręki. Nasz mikrobiom potrzebuje teraz więcej wsparcia niż kiedykolwiek.

Dzięki spotkaniu znamienitego grona polskich naukowców oraz przedstawicieli Fundacji Polonii Gospodarczej Świata w Wilanowie jesteśmy o krok bliżej do tego, by każdy mógł dbać o odporność niewielkim kosztem, przy użyciu tego, czym obdarowuje nas natura.

W ramach Fundacji powstało specjalne Konsultacyjne Kolegium Promocji Innowacji Gospodarczych, któremu przewodzić będzie polski przedsiębiorca, Maurycy Turek. Zadaniem Kolegium jest zamienianie innowacji naukowych w realne produkty, które nie tylko będą dawały ludziom to, czego potrzebują, ale także pomogą rozsławić polską wynalazczość.