Zapraszamy na spotkanie z dr inż. arch. Jackiem Cholewskim na temat kultury polonijnej w Australii.

Ekspert portalu www.Polska360.org Hubert Gorczyca porozmawia ze swym gościem o wybitnych Polakach tworzących na Antypodach, o działalności kulturalnej Polonii w Australii dawniej i dziś, o różnorodności tego ciekawego kontynentu.

Spotkamy się również z Jerzym Gresiem z Adelajdy, który do Australii wyemigrował w 1991 roku.

Zapraszamy

rejestracja na wydarzenie:  https://polska360org.clickmeeting.com/391563148/register