W wieku 70 lat zmarł pod respiratorem ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk kierujący przez lata Katedrą i Zakładem Metafizyki oraz Sekcją Filozofii Teoretycznej KUL.

Był najbliższym współpracownikiem także już nieżyjącego odnowiciela filozofii klasycznej ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. O ile o. prof. Krąpiec był błyskotliwym filozoficznym geniuszem, o tyle ks. prof. Maryniarczyk tytanem mrówczej pracy. Od obu słyszeliśmy o transcendentaliach, abstrakcji i separacji oraz uniesprzecznianiu. Znakomicie się uzupełniali jako filozofujący księża pochodzący z polskiej wsi, dominikanin z kresowej Berezowicy Małej i salezjanin podhalańskiego Witowa.
Śp. Ksiądz Profesor pracował między innymi jako redaktor naczelny IX-tomowej “Powszechnej Encyklopedii Filozofii”. Nota bene, głośny grant Ministerstwa Edukacji i Nauki kierowanego przez prof. Przemysława Czarnka dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przeznaczony jest na tłumaczenie na język angielski tej właśnie encyklopedii.
Góralskiej krzepy, ale łagodnego usposobienia Ksiądz Profesor był zawsze spokojny i uśmiechnięty. Znanych sobie studentów i absolwentów zwykle życzliwie zagadywał o sprawy życia, jak i mnie podczas 100-lecia KUL w 2018 roku, kiedy ostatni raz go widziałem.
Chorujący na koronowirusa znalazł się pod respiratorem, spod którego już nie wyszedł. Świeć Panie nad jego przezacną duszą.
Arkadiusz Robaczewski
na filmie: “Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy” dla ks. prof. A. Maryniarczyka…
Internetowa Telewizja Polonijna 2018