zapraszają: inż Krzysztof Tytko – ekspert d/s Polskich Zasobów Naturalnych

Bogdan Kulas – Lider Polonii Norweskiej

Hubert Gorczyca – Internetowa Telewizja Polonijna