Technologia Blue Boson – rewolucyjne podejście do oszczędności energii i ochrony środowiska.

Globalne Rozwiązanie – Technologia Kwantowa

Opatentowana metoda naszej technologii reguluje supramolekularną strukturę wody oraz inne media ciekłe i gazowe, na trzech poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym. Metoda zmiany wiązań wodorowych prowadzi do zmian parametrów wody, takich jak napięcie powierzchniowe, ciekłość, pojemność cieplna, gęstość, szybkość parowania i reaktywność. W efekcie, natura dostaje szansę, aby przywrócić równowagę na naszej planecie.

Globalne Wyzwanie

Zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka ma katastrofalne konsekwencje dla naszej planety. Energia jest podstawą światowej gospodarki. Paliwa i energia są zużywane podczas wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w przemysłowych procesach produkcyjnych. Sposób, w jaki energia jest wytwarzana i wykorzystywana, ma ogromny wpływ na jakość środowiska oraz na zdrowie i bezpieczeństwo ludności.

Technologia Blue Boson – Game Changer w przemyśle, gospodarce i zdrowiu

Fizyczne oczyszczanie cieczy na bazie fizyki kwantowej, uzdatnianie wody bez użycia substancji chemicznych, które przynosi dwucyfrowe oszczędności w produkcji energii i rewolucję w procesie ochrony środowiska, bez wymaganej inwestycji.

więcej na: https://blueboson.eu/