Szanse i zagrożenia demokracji bezpośredniej w Polsce

Skrótowy licznik czasów dla łatwiejszej nawigacji:

0:00 Hubert Gorczyca – otwarcie Konferencji „Demokracja Bezpośrednia?”
1:08 Martyna Miśkiewicz – słowo wstępne
1:49 poseł RP Jarosław Sachajko – słowo wstępne
2:28 poseł RP Robert Majka – słowo wstępne
3:05 inż. Krzysztof Tytko – słowo wstępne
3:25 Romuald Starosielec – słowo wstępne
3:46 Piotr Nawrot – słowo wstępne
4:25 dyr. Henryk Gut – słowo wstępne
5:22 Marek Wolski – słowo wstępne
6:02 Maciej Pytlik – słowo wstępne
6:28 Wojciech Kapuścik – słowo wstępne
7:08 inż. Robert Zagożdżon – słowo wstępne, Demokracja Bezpośrednia?
10:15 poseł RP Jarosław Sachajko – Demokracja Bezpośrednia?
12:46 poseł RP Robert Majka – Demokracja Bezpośrednia w kontekście cenzury prewencyjnej
17:35 Marek Wolski – słowo wstępne
20:51 inż. Krzysztof Tytko – Demokracja Bezpośrednia w kontekście Art. 4 Konstytucji oraz w kontekście Polskich Zasobów Naturalnych
33:12 Bogdan Kulas – Demokracja Bezpośrednia – zagrożenia
38:44 dyr. Henryk Gut – Demokracja Bezpośrednia w kontekście edukacji i kształcenia kadr 42:48 Ewa Paradzińska – Demokracja Bezpośrednia w kontekście Polskich Zasobów Naturalnych
48:14 poseł RP Jarosław Sachajko – Demokracja Bezpośrednia – zagrożenia
54:16 poseł RP Robert Majka – Demokracja Bezpośrednia w kontekście Art. 104 Konstytucji – brak odpowiedzialności posła i senatora przed elektoratem
59:58 Wojciech Kapuścik – podsumowanie wstępne
1:02:06 Bogdan Kulas – Demokracja Bezpośrednia w kontekście 100-lecia Konstytucji Marcowej (17 marca 1919)
1:05:07 inż. Krzysztof Tytko – główna teza spotkania
1:07:07 Wojciech Kapuścik – propozycja strategii
1:07:59 Romuald Starosielec – założenia Rady Inicjatyw Polsko Polonijnych
1:10:27 Marek Wolski – podsumowanie
1:13:02 poseł RP Jarosław Sachajko – Demokracja Bezpośrednia – podsumowanie i zakończenie Konferencji