Inż. Krzysztof Tytko (Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych)  i Romuald Starosielec (Jedność Narodu) w obecności Macieja Pytlika, Piotra Nawrota i Henryka Guta opracowują strategię oraz plan rozmów ze stroną rządową zaplanowanych na 29 marca.

Kody czasowe najważniejszych kwestii:

0:00​ Hubert Gorczyca – otwarcie Konferencji „Rada Inicjatyw Polsko Polonijnych / Polskie Zasoby Naturalne – Bezpieczeństwo Energetyczne cd.

1:09​ inż. Krzysztof Tytko  –  Konstytucja 1921 w odniesieniu do Konstytucji 1997, obowiązującej do dziś. Pozbawienie suwerenności Polski w czterech obszarach: zasobów naturalnych, polskiej ziemi, polityki monetarnej i polityki surowcowo energetycznej.

5:56​  Romuald Starosielec – słowo wstępne, określenie zbioru zada, które powinny stanowić podstawę wszelkich planów i strategii

7:47​  1 – Energia  jest dla ludzi, systemu ekonomicznego i gospodarki, a nie dla polityków i ideologii;

9:36​  2 – Państwo (a nie grupy interesów, partie czy ideologie) jest niezastąpionym gwarantem i regulatorem polityki  i bezpieczeństwa energetycznego państwa;

11:39​  3 – Należy osiągnąć suwerenność energetyczną;

12:39​  4 – Wszelkie ruchy w sektorze energetycznym (podobnie jak w innych sektorach gospodarki) muszą być oparte na realnym rachunku ekonomicznym;

13:52​  5 – Węgiel jest podstawą polskiej energetyki!

15:30​  6 – Naszym obowiązkiem (społeczeństwa, obywateli, mediów) jest skupienie uwagi na jak najracjonalniejszym zasobów węgla;

17:07​  7 – Zasoby Naturalne należą do Narodu i nie podlegają sprzedaży;

17:56​  Romuald Starosielec – „Zacznijmy rozmawiać z tymi oszustami politycznymi i ideologicznymi tym językiem. Albo się z nami zgadzają, albo niech podadzą argumenty przeciw.”

19:07​ inż. Krzysztof Tytko  –  pełna zgoda, co do 7 punktów Romualda Starosielca

21:56​  Romuald Starosielec – komentarz do Krajowego (rządowego) planu odbudowy gospodarki: „To są bajki”!

25:02​ inż. Krzysztof Tytko proponuje Romualdowi Starosielcowi rozpoczęcie rozmów na Komisji Sejmowej zaplanowanej na 29 marca i przedstawienie tam 7. punktów nakreślonych w trakcie spotkania Rady Inicjatyw Polsko Polonijnych;

26:03​ red. Piotr Nawrot (Arizona) i dyr. Henryk Gut – wnioski końcowe i zamknięcie spotkania;