Skjærtorsdag: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, fins heller ikke liv i dere … »

Skjærtorsdag er begynnelsen på Kristi bitre lidelse. Han gir oss sitt Legeme og Blod, det sanne og evige offer som fullbyrdes på langfredag.«Skjærtorsdagskvelden innleder Påskens Triduum, som varer til og med Påskesøndag», skriver kateket Peder Josef Foss i sin første av tre artikler om Det hellige Triduum.

SKJÆRTORSDAG 1. APRIL

Kl. 10. 30 Messe på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11. 00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via den Filippinske gruppens Facebookside.

Kl. 15.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Messe på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe på vietnamesisk fra fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18.00 Pontifikalmesse på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig og fra St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Pontifikalmessene direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 18.00 Messe fra St. Magnus kirke, Lillestrøm. Direktesendes fra youtube-kanalen til litauisk sjelesorg.

Kl. 18.00 Messe på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Messe fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Høytidelig aftenmesse fra Vår Frue kirke i Ålesund. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Oblatfedrene feirer messe i St. Birgitta kirke, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Felles feiring av Herrens nattvard fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes fra menighetens Youtube-kanal. 

Kl. 18.00 Feiring av Kristi siste nattverd fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 19.00 Tilbedelse med St. Elisabethsøstrene i St. Hallvard kirke i Oslo. Direktesendes via menighetens nettside.

 

LANGFREDAG 2. APRIL

Kl. 10.00 Langfredagsliturgi på italiensk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes den italienske gruppens Facebookside.

Kl. 10.30 Langfredagsliturgi på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11.30 Korsveiandakt på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på engelsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Langfredagsliturgi på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 14.00 Langfredagsliturgi på spank fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal..

Kl. 14.30 Korsveisandakt på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Korsvei for barn på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk med biskop Erik Varden fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 15.30 Langfredagsliturgi på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på katolsk.no´s Facebookside.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 15.00 Messe fra St. Birgitta kirke, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 15.00 Langfredagsliturgi og korsvei fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.30 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi og korsvei på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på vietnamesisk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Korsvei og langfredagsliturgi på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 19.30 Langfredagsliturgi på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

 

PÅSKEAFTEN

Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Påskevigilie på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Påskevigilie på vietnamesisk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilie på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilien på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Påskevigilie på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Påskevigilie på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 20.00 Påskevigilie på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 20.00 Påskevigilie på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 22.00 Påskevigilie på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

Kl. 21.00 Påskevigilie fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 21.00 Felles påsnkenattsfeiring fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilie på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilie fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilien på norsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 22.00 Påskevigilie fra St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 22.00 Feiring av påskevigilien fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 23.00 Påskevigilien ved biskop Erik Varden fra fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

 

1. PÅSKEDAG 4. APRIL

Kl. 07.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Fromesse på latin fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra Vår Frue menighet i Ålesund.  Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 09.30 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 10.00 Messe på norsk fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Pontifikal høymesse fra St. Olav domkirke i Oslo ved biskop Bernt Eidsvig og St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

Kl. 11.00 Messe på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Påskehøymesse fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe fra St. Paul menighet, Bergen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe fra St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Direktesendes via menighetens Facebookside.

Kl. 11.00 Høymesse fra St. Dominikus kloster. Direktesendes via kommunitetens Facebookside.

Kl. 12.30 Messe på spansk fra St. Olav domkirke i Oslo.Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 13.00 Messe på vietnamesisk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk fra St. Hallvard menighet i Oslo. Direktesendes via menighetens polske Youtube-kanal.

Kl. 14.00 Messe på italiensk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via den italienske gruppens Facebookside.

Kl. 14.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 15.00 Messe på engelsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 16.00 Messe på fransk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 16.00 Messe, kaldeisk fra St. Josef kirke i Oslo. Direktesendes via den kaldeiske gruppens Facebookside.

Kl. 18. 00 Messe på tagalog fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 18.00 Messe på engelsk fra St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

 

2. PÅSKEDAG 5. APRIL

Kl. 08.00 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 09.00 Messe på polsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtbe-kanal.

Kl. 10.00 Messe på norsk fra St. Magnus menighet, Lillestrøm. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Messe på på norsk og polsk fra Mariakirken menighet, Stabekk. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 11.00 Høymesse i St. Olav domkirke i Trondheim ved biskop Erik Varden. Direktesendes fra forsiden til katolsk.no og på Facebook

Kl. 11.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 11 Messe på norsk fra St. Laurentius menighet i Drammen. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal.

Kl. 13.00 Messe på polsk St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 14.30 Messe på polsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på norsk fra St. Olav domkirke i Oslo. Direktesendes via menighetens Youtube-kanal og Facebookside.

Kl. 18.00 Messe på engelsk St. Olav domkirke i Trondheim. Direktesendes via stiftets Youtube-kanal og Facebookside.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here