Konstytucja RP

Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. „Art. 25.1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.” Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down…

ZAPISANO w KONKORDACIE „Artykuł 5 Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego.”

CZY: Hierarchowie KK w Polsce z rządzącymi Polską przestrzegają postanowień Konkordatu i Konstytucji RP ??

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here