Oddajcie nam kopalnie, a i te “nierentowne” pod naszym zarządem zaczną zarabiać ! K. Tytko Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Strona → https://www.facebook.com/okopzn — 29.01.2021 Trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE Źródło – Wy tylko jedno potraficie – zamknąć usta i zadłużyć kraj. Jesteście najemnikami ! Krzysztof Tytko https://youtu.be/CKN4eBgCSgE