Odkłamać słowo – spór o miejsce retoryki w kulturze

0
1045

Sympozjum, które odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. organizuje Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Historii Filozofii UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” i Adler Institute z USA. Będzie to już XX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na temat miejsca retoryki w kulturze.

To ważne zagadnienie, jakim jest rola retoryki w kulturze zostanie omówione w różnych kontekstach, m.in.: edukacji, prawa, mediów, polityki, teatru, literatury. Warto posłuchać ciekawych prelegentów z Polski i zza granicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Wśród nich znajdą się profesorowie z uczelni polskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie objął patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki Prof. Przemysław Czarnek.

Wszystkie wykłady odbędą się online na platformie internetowej TEAMS

 http://bit.ly/slowo_czwartek 

 http://bit.ly/slowo_piatek

Wydarzenie objęła patronatem Internetowa Telewizja Polonijna, która będzie transmitować Sympozjum w Studio Polonii Świata. Poniżej linki do pobrania aplikacji na telefon:

Program Sympozjum:

22 kwietnia 2021 (czwartek)

10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL) – Retoryka: kryzys czy renesans?

10.20 – 10.40 Prof. ucz. dr hab. Paweł Gondek (KUL) –

Retoryka jako dyscyplina porządkująca dyskurs społeczny

10.40 – 11.00 Dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) – Czy aktualność Arystotelesa dziś?

Dyskusja 25 minut

11.25 – 11.45 O. Rektor dr Zdzisław Klafka (WSKSiM, Toruń) – Wiara – retoryka – media

11.45 – 12.05 Dr hab. Imelda Chłodna-Błach (KUL) – Potrzeba retoryki w edukacji

12.05 – 12.25 Dr Joanna Kiereś-Łach (KUL) – Edukacja retoryczna w Europie (współczesne tendencje)

Dyskusja 25 minut

12.50 – 13.10 Prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)Retoryka a media przyszłości

13.10 – 13.30 Red. Wojciech Reszczyński (Polskie Radio) – „Aby język giętki…”

13.30 – 13.50 Mgr Krzysztof Frąszczak (KUL)Retoryczne sposoby weryfikacji opinii i autorytetu biegłego

13.50 – 14.10 Mgr Tomasz Mitraszewski (KUL)Elementy muzyczne w retoryce

14.10 – 15.00 – PRZERWA OBIADOWA

15.00 – 15.20 Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) – Metafizyka a Słowo

15.20 – 15.40 Dr hab. Witold Kopeć (Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie)Retoryka a teatr

15.40 – 16.00 Ks. Prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW) – Retoryka a literatura i poezja

16.00 – 16.20 Mgr Marian Kryk (KUL) – Dlaczego kult mowy ojczystej? – przesłanie O. Jacka Woronieckiego

Dyskusja 40 minut

17.00 – 17.30 Prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, USA) –  The Rhetoric of Indoctrination: Cultural Marxist Propaganda in American Schools

17.30 – 18.00 Prof. Thomas Michaud (School of Professional Studies, West Liberty University, USA) –  The Use of Rhetoric in Leadership Formation

18.00 – 18.30 Dyskusja

18.30 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

 

23 kwietnia 2021 (piątek)

10:00-10:15  Mgr Anna Sędłak – O argumentacji ad odium w świetle retoryki

10:15-10:30 Mgr Jarosław Chojnacki – Retoryczne actio wobec współczesnych tendencji wymawianiowych

10:30-10:45 Lic. Alicja Kornicka – Retoryczny etos na przykładzie mowy Królowej Elżbiety II

Dyskusja 10:45-11:00

11:00-11:15 Mgr Elżbieta Bojarska – Aktualność retoryki św. Jana Chryzostoma

11:15- 11:45 Mgr Tomasz Bojarski – „Słowem w serce”. Retoryczność kerygmatu św. Piotra

11:45-12:00 Mgr Iwona Brzozowska – Piotr Skarga i jego Słowo Natchnione

Dyskusja 12:00- 12:15

Przerwa 12:15-12:45

12:45-13:00 Mgr Bruno Sadok – „Być mówcą słów”. Retoryka jako droga wychowania do cnoty

13:00-13:15 Mgr Henryk Gut – Retoryka w szkole średniej – uwagi dyrektora

13:15-13:30 Mgr lic. Andrei Ahapau – Retoryka oczami studentów i wykładowców

Dyskusja 13:30-13:45

13:45-14:00 Mgr Krystyna Szawłowska – Język w służbie utopii

14:15-14:30 Mgr Jan Tarnas Retoryka w dobie wojen kulturowych

14:30-14:45 Mgr Martyna Bieniek – Ramowanie jako przykład manipulacji

Dyskusja 14:45-15:00

 

ZAPRASZAMY  do uczestnictwa poprzez platformę TEAMS oraz do oglądania transmisji!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here