Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) ​

MiA er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv.

MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske virksomheter med behov for kompetanse og erfaringsutveksling. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for en god ledelse og talentutnyttelse på norske arbeidsplasser, samt konstruktive arbeidsmiljøer og læring på arbeidsplassen.

MiAs mål er å bidra til at mangfoldet på arbeidsplassene blir grobunn for økt kreativitet og perspektivmangfold gjennom fokus på likeverd, god ledelse, deltakelse og læring, – noe som kan gi norske arbeidsplasser økt innovasjonskraft  i framtiden.

MiA arbeider daglig med opplæring,undersøkelser og formidlingsoppdrag i samarbeid med offentlige myndigheter, private virksomheter og NGOer/sosiale entreprenører.  Vi tilbyr blant annet  veiledning, undervisning og tilpassede kurs knyttet til mangfoldsledelse, ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser, fagnorsk mm.  MiA kan gjerne være samarbeidspartner med deres virksomhet i utvikling av prosjekter som realiserer humankapitalen på private og offentlige arbeidsplasser.

https://www.mangfold.no/

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here