Inicjatywy kulturalno-społeczne Polonii w Norwegii

Excelencjo, Magnificencjo, Czcigodni Ojcowie i Księża, Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie,

Jesteśmy wciąż w okresie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Muszę zacząć od tego tematu, choć wzbudza on emocje. Budować jednak możemy tylko na Prawdzie. 15 sierpnia 1917 roku w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele, pierwszy uznany międzynarodowo rząd odradzającej się Polski. Dlaczego ta setna rocznica minęła prawie całkowicie przemilczana? Również sto lat temu, dokładnie 100 lat i kilka dni temu, bo 20-23 kwietnia 1919 roku  Polska witała przybywającą z Francji Błękitną Armię gen. Józefa Hallera.  Powstał podobno piękny film, ale o i tej rocznicy było w Polsce jakoś cicho. Bogaty o te negatywne doświadczenia przypomnę, że za równo dwa miesiące, 28. czerwca tego roku obchodzić będziemy Stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego, który przywrócił Polskę na mapę Europy po 123 latach niebytu. Nie słyszałem o żadnych planowanych Obchodach. Tym bardziej, dlatego dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa na już lll Konferencję Inicjatyw Polonijnych  w Niepokalanowie i w Konstancinie  w dniach 27-30 czerwca,  organizowaną świadomie w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego. Emigracja i Polacy w świecie mieli wielki udział w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w budowę ll RP. Rok 1919 był nie tylko rokiem powrotu złożonej głównie z Emigrantów Błękitnej Armii, ale i początkiem wielkiego powrotu Emigracji do Kraju. Emigracja powróciła i miała wielki udział w w walce, jak i w odbudowie  Niepodległej ll Rzeczypospolitej. W roku 1989 zadbano, aby Emigracja w budowie lll RP nie wzięła udziału.  Zadbano o to przy Okrągłym Stole, który był operacją komunistycznych służb specjalnych, polegającą na zamianie podległości Polski wobec Moskwy na podległość wobec innych stolic. Ci którzy odnieśli korzyści z później grabieży Polski pomagali w tej operacji. Nastąpił owszem symboliczny powrót insygniów ll RP, ale to, co w temacie Państwa, w temacie Niepodległości najważniejsze,  Niepodległa, Wolna  Polska Myśl Polityczna, która przetrwała na Emigracji, te tradycyjne 4 Polskie Partie, główne polskie formacje polityczne, ośrodki myśli do Polski (SN, SP, PSL, PPS) niestety nie powróciły. Komunistyczna agentura blokując konkurencję Emigracji zapewniła sobie monopol w organizowaniu lll RP i niestety zamiast budowania, mieliśmy rozkradanie Polski. Polacy po roku 1919 masowo wracali do Polski. Takiego zjawiska nie było po roku 1989.

Odwrotnie z Polski wyjechało kolejne 3 miliony Polaków, co skutkuje nie tylko katastrofą demograficzną dla Polski, ale i obawami o zmianę etnicznego charakteru państwa, które może przestać być polskie. Katastrofa narodowa, związana z wypędzeniem młodzieży byłaby większa, gdyby opuszczający Kraj z powodów ekonomicznych młodzi Polacy w innych krajach, w nowych miejscach osiedlenia nie zastali zorganizowanej struktury katolickich parafii i pracujących tam polskich księży.

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy świat jest miejscem Wojny, którą możemy w skrócie nazwać Wojną o dusze.  Ta Wojna toczy się również o duszę Emigracji, zwanej dzisiaj powszechnie Polonią.  (Tradycyjna Polonia to były kiedyś dzieci i wnuki Emigrantów). Po roku 2004, nastąpił gwałtowny wzrost ilościowy mieszkających w Norwegii Polaków z 4-6.000 w latach 80. i 90. do blisko 200.000 obecnie. Zaobserwowaliśmy jednocześnie bardzo negatywny proces, stymulowany (o zgrozo) przy wsparciu placówek MSZ, budowy nowego typu polskości, którą w skrócie można by nazwać „polskością bez Bożego Narodzenia”. Lata 90. to początek okresu wielkiego kryzysu organizacji i struktur polonijnych, którego powodem była utrata dotychczasowej formuły Emigracji, która polegała kiedyś na takiej czy innej formie protestu przeciwko komunistycznej rzeczywistości PRL i takiej czy innej formie walki o Polskę prawdziwą. Utrata starej formuły i konieczność konfrontacji z  nowymi zagrożeniami, z próbami redefinicji polskości stały się powodem do myślenia nad stanem i rolą Polonii w świecie. Wielką rolę w tym procesie odegrało Radio Maryja, jako to miejsce, gdzie można było pooddychać tradycyjną polskością i w sposób wolny mówić, dyskutować o zagrożeniach, szansach i możliwościach dla Polski i Polonii. Stało się oczywistością, że jesteśmy świadkami i uczestnikami Wojny o Kulturę, o Wartości. Jednocześnie stało się jasne, że potężny potencjał Polonii, który mógłby tak bardzo służyć Polsce i wpływać na oblicze Polski jest w przeraźliwy wprost sposób marnowany, blokowany. Tak blokowany. Co gorzej blokowany również przez władze i instytucje niepodległej chyba nie całkiem Polski.  Jakie władze i jakie instytucje zapytacie Państwo? Konkretnie przez MSZ i Wspólnotę Polską. Obie te instytucje mają wciąż w sobie nieodcięte korzenie stalinowskie.

Mówimy, że 4. pokolenie UB walczy z 4. pokoleniem niezłomnych.
Resortowe dzieci to niestety wciąż kadrowy standard.  Ryszard Sznepf nie był żadnym wyjątkiem.  Taki był i pozostał kadrowy standard komunistycznych dynastii. Gomułka w roku 1956 rozwiązał UBP, ale struktury MSZ, Ministerstwo Edukacji, Kultury, instytucje do walki z Polonią przetrwały w swoim stalinowskim, KPP-owskim rdzeniu. Ba doszły jeszcze nowe.

Wszyscy wiedzą o roli Fundacji Batorego, ale nie wszyscy wiedzą, że oprócz Fundacji Batorego Georg Soros sprawuje rząd dusz w Warszawie przy pomocy tzw. Szkoły Liderów, która od czasów tow. Geremka kształci nam nie tylko dyplomatów, ale i tzw. liderów polonijnych. W ostatnich latach wybuchła w Norwegii polska afera szpiegowska. Okazało się, że lll RP nie tylko że nie zlikwidowała w Norwegii siatki komunistycznych agentów, ale że po roku 1990 nasilili oni swoją działalność. Celem tej agentury nie było szpiegowanie Norwegów, ale penetracja i rozbijanie środowiska polskiego w Norwegii.

Szanowni Państwo,

W tej Wojnie o dusze najważniejsze jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. W tym celu w latach 2005-2006 podjęliśmy próbę reaktywowania w Polsce założonej Marię Konopnicką i Henryka Sienkiewicza Polskiej Macierzy Szkolnej. Mimo wsparcia tej idei przez Ojca Prof. M. A. Krąpca i zaangażowania poetki Lusi Ogińskiej skutkiem sabotażu prawnego nie udało się zarejestrować tej jakże potrzebnej Organizacji.  Z perspektywy dzisiejszych strajków widać jak bardzo Polska Macierz Szkolna w Polsce jest potrzebna, jak bardzo potrzebne jest kompleksowe działanie w temacie wychowania i edukacji.

Szanowni Państwo,

Potrzeba Konferencji Inicjatyw Polonijnych narodziła się po XX Forum Polonijnym w Toruniu w trakcie wspólnego powrotu do Warszawy z panią Prof. Mirą Modelską-Creech i naszym rodakiem z Belgii. Wszystkie Inicjatywy Polonii norweskiej, o których powiem zostały sformułowane na I i ll Konferencji Inicjatyw Polonijnych.
I w Konstancinie-Jeziornej i ll w Częstochowie.  Organizatorem obu Konferencji był Związek Polaków w Norwegii przy współpracy z Instytutem Służby Publicznej i Redakcją miesięcznika „Polityka Polska”, Adamem Domarackim i Romualdem Starosielcem. I Konferencja gościła u Zgromadzenia Księży Pallotynów, pod okiem ks. Wiesława Pęskiego SAC.  ll odbywała się u ks. Infułata Ireneusza Skubisia w gościnnych progach Redakcji Katolickiego Tygodnika Niedziela i w Domu Pielgrzyma u Sióstr Urszulanek.

  1. Ruch Polonia Christi został powołany uchwałą ll Konferencji Inicjatyw Polonijnych w Częstochowie. Podjęliśmy uchwałę o włączeniu się naszych środowisk polonijnych, obecnych na Konferencji, do założonego przez ks. Infułata Ireneusza Skubisia Ruchu „Europa Christi”, do propagowania idei powroty Europy do chrześcijańskich korzeni i chrześcijańskich fundamentów, do szerzenia dorobku i kultu św. Jana Pawła ll i do działań mających na celu ogłoszenie JP ll patronem Europy.

Celem naszym Ruchu „Polonia Christi” jest walka o chrześcijańskie oblicze Polski i Polonii. Przyjęta formuła i nazwa „Polonia Christi” jest skutkiem naszej przyjętej już dawno zasady, która brzmi, że

„nie ma Polonii bez Kościoła”.  Wynika też z wcześniejszego zaangażowania większości naszych środowisk w ruch intronizacyjny.  Roli mentora naszego Ruchu podjął się ks. Prof. Zbigniew Iwański.
Koordynatorem Ruchu w Norwegii jest Jarosław Staśkiewicz, a opiekunem duchowym o. Gerard Filak sscc. Ill  Konferencja Inicjatyw Polonijnych, która będzie miała miejsce w Niepokalanowie i w Konstancinie w dniach 27-30. czerwca będzie miała za zadanie wypracowanie Założeń Programowych Ruchu
i powołanie pełnomocników Ruchu w krajach osiedlenia Polonii.

  1. Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, której idea pojawiła się na l Konferencji Inicjatyw Polonijnych w Konstancinie-Jeziornej została powołana do życia na lll Forum Polonii Gospodarczej Świata w Tarnowie w dniach 3-5. września 2018. Celem Unii Gospodarczej jest lepsze zorganizowanie gospodarcze Polonii poprzez tworzenie i sieciowanie Polskich Klubów Biznesu i pracę na rzecz zwiększenia polskiego eksportu, w tym żywności do krajów osiedlenia się Polonii. Chcemy też zorganizować Polonijny Fundusz Inwestycyjny, Polonijny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych. Widzimy wielki potencjał Polonii dla polskiego sektora bankowego, możliwości współpracy w dziedzinie rekreacji i turystyki, w tym szczególnie turystyki religijnej.  Założycielami Unii są  Agnieszka Maćkówka, Zdzisław Wojtasik i Bogdan Kulas. Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza została zarejestrowana w Krakowie.  Zapraszamy do włączenia się do prac w Unii Gospodarczej i do udziału już w lV Forum Polonii Gospodarczej Świata w Tarnowie w dniach 25-27 sierpnia 2019. Dodam jeszcze, że na Patrona PPUG wybraliśmy patrona polskich przedsiębiorców św. Maksymiliana Kolbe.
  2.  Internetowa Telewizja Polonijna to podstawowe narzędzie realizacji pierwszych dwóch inicjatyw. Nie można walczyć o duchowe oblicze i nie da się szerzyć polskiej kultury chrześcijańskiej bez własnych, niezależnych mediów, ale aby posiadać niezależne media, trzeba na to pozyskać środki, które dać może działalność gospodarcza. Jednocześnie nie da się prowadzić działalności gospodarczej bez przepływu informacji, lobbingu, marketingu, promocji, a tego nie da się zrobić bez własnej telewizji.

Wtedy, gdy jest to telewizja jednocześnie globalna i lokalna, nadająca na żywo, ale jako telewizja internetowa jednocześnie modułowa i interaktywna, daje to szczególne efekty.  Polacy są wszędzie. Trzeba ich połączyć. Musimy się zorganizować. Internetowa Telewizja Polonijna nie jest Telewizją dla Polonii tylko własną telewizją Polonii, mocno osadzoną w lokalnym środowisku i zsieciowaną z lokalnymi środowiskami polonijnymi na całym świecie.

 

Twórcą Internetowej Telewizji Polonijnej jest Hubert Gorczyca. Telewizja powstała początkowo jako Program „Taste of Emigration” na bazie działającego w ramach Związku Polaków w Norwegii Domu Polskiego w Oslo. Szybko jednak dotarliśmy do Rzymu, do Wilna, do Sztokholmu, do Waszyngtonu, Chicago, Los Angeles, do Wiednia, do Kijowa, do Lwowa i na Białoruś. Wybieramy się do Kazachstanu, do Chin i do Brazylii, do Australii, do Kanady, do Paryża i do Emiratów Arabskich. Internetowa Telewizja Polonijna Sp. z o.o. powstała w Krasnymstawie. Obok Huberta Gorczycy współzałożycielem telewizji jest Karol Dworniczak właściciel firmy „Solix Solskjerming, Its Dworniczak” , świadczącej usługi w Norwegii, który postawił sobie za zadanie budowę internetowej platformy przeciwdziałającej cenzurze w sieci oraz konsolidującej środowiska patriotyczne, wolnościowe oraz dziennikarskie. Trzecim udziałowcem jest przedsiębiorca i ekporter polskich ziół, (które leczą wszystkie choroby), a jednocześnie działacz katolicki i członek Rodzziny Radia Maryja z Krasnegostawu Pan Bogusław Domański. W USA powstaje Spółka Kapitałowa mająca na celu pozyskanie środków do prowadzenia Telewizji. Koordynatorem tych działań jest wybitny przedsiębiorca polonijny Kaz Zaniewski z New Jersey. Bardzo liczymy na bliską współpracę z Telewizją Trwam i z kształcącą dziennikarzy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.

  1. Akcja „Stop S447” to praktyczny przejaw przyjętej już na naszej l Konferencji uchwały o działaniach na rzecz Obrony dobrego Imienia Polski i Polaków w świecie. Wśród inicjatorów Konferencji była pani prof. Mira Modelska-Creech. Na Konferencji licznie reprezentowana była Polonia amerykańska z Małgorzatą Wirkus, Edwardem Wojciechem Jeśmanem, Zygmuntem Staszewskim i innymi. Nie da się bronić dobrego imienia Polski bez udziału Polonii amerykańskiej, ale i Polonia amerykańska wymaga reorganizacji. Obrona przed skutkami antypolskiej Ustawy S447 stała się jaskrawym przykładem tej konieczności. Ujawniła też zjawisko sabotażu, V kolumny wśród ruchu polonijnego, ukrywającej się pod sympatyczną nazwą Klubów Gazety Polskiej. Zorganizowana przez Edwarda Wojciecha Jeśmana Akcja „Stop S447″ może być początkiem prawdziwego przebudzenia Polonii. Ruch Obrony Polskiego Majątku Narodowego założony w Polsce przez Zbigniewa Lipińskiego, Stanisława Michalkiewicza i Bogdan Kulasa, do którego przystąpili Hubert Gorczyca, Grzegorz Braun, Robert Winnicki i Robert Bąkiewicz jest kontynuacją Akcji „Stop S447″. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje w Warszawie Marsz przeciw ustawie 447. Marsz odbędzie się 11 maja 2019 pod hasłem STOP 447.  Zapraszamy do udziału w Marszu i do organizowania akcji protestacyjnych przeciwko Ustawie 447 na całym świecie.
  2. Polska Macierz Szkolna istnieje w wielu krajach zamieszkania Polonii. Niestety nie istnieje w Polsce. Nie ma też koordynacji między poszczególnymi Macierzami, działającymi w różnych krajach.

Brak Polskiej Macierzy Szkolnej w Polsce skutkuje tragicznie. Oddanie edukacji polskich dzieci w ręce Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji o komunistyczno-masońskim rodowodzie i lewicowo-laickim obliczu ideowym bardzo źle świadczy o duchowej kondycji Narodu Polskiego. Troska o szkolnictwo polonijne wymaga pilnych działań. Potrzeba polepszyć ofertę wakacyjną dla mieszkających poza Polską dzieci polskich i dzieci polskiego pochodzenia.

  1. Punkty konsultacyjne wyższych polskich uczelni powinny powstać w miejscach osiedlenia Polaków.  Wypędzenie młodzieży z Kraju było zbrodnią rządzących. Tak jak dzieci potrzebują lepszego kształcenia polonijnego i oferty wakacyjnej, tak potrzebna jest oferta uczelni wyższych dla młodzieży polonijnej, tak w trybie dziennym, zaocznym, filialnym, przy wykorzystaniu e-learningu etc. Uruchomienie takiego punktu w Oslo już na jesieni tego roku mogłoby być dobrym projektem pilotażowym. Oprócz możliwości zdobycia tytułu naukowego i nabycia praktycznych kwalifikacji, ważna w tym procesie jest formacja duchowa i kształcenie świadomości młodych Polonusów.

Inicjatyw, tematów jest więcej, ale nie da się o wszystkich powiedzieć. By wymienić tylko: wsparcie dla Polaków na Litwie, na Białorusi, ogólnie na Wschodzie, polska Syberia, Kazachstan, temat Jedwabnego Szlaku, polska żywność, muzyka, folklor, polskie rybołówstwo w Arktyce, reemigracja, reprezentacja Polonii, Unia Europejska, ochrona środowiska, demografia, ataki na Kościół, LGBT, Ochrona Życia Nienarodzonych, zagrożenie w Wojną.

 

O Ukrainie mam nadzieję, że powie za chwilę więcej nasz przyjaciel, Pan Prezes Włodzimierz Szczepaniak.

Nie da się powiedzieć o wszystkim.

Podsumowując przypomnijmy, że celem są wartości duchowe, środkiem finansowania działalność gospodarcza, a wszystko spinają media, Internetowa Telewizja Polonijna.

Dziękuję za uwagę.

 

Bogdan Kulas

Toruń, 26.04.2019

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here