Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. W trosce o własność, prawa obywatelskie, rozwój i przyszłość pokoleń, uznając, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, zasoby naturalne, ziemia, woda, lasy, wszystkie aktywa państwowe należą do Narodu Polskiego, ustanowiliśmy Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

  1. Misja i cel OKOPZN – Obrona polskich zasobów naturalnych i Uwłaszczenie Narodu Polskiego na zasobach naturalnych.
  2. Wielcy Polacy w Obywatelskim Komitecie Obrony Polskich Zasobów Naturalnych – honorowym przewodniczącym OKOPZN jest prof. zwyczajny dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski, przewodniczącym Krzysztof Tytko dyrektor Kopalni Czeczott, współpracują z nami niezależni eksperci wielu dziedzin.
  3. OKOPZN w Sejmie, tworzymy Parlamentarne Zespoły : ds. Kopalni Krupiński oraz nowej technologii zgazowania węgla, ds. Bogactw Narodowych i Aktywów Państwowych, ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego w Oparciu o Krajowe Źródła Energii 2018-2021.
  4. Uwłaszczenie Narodu Polskiego na Zasobach Naturalnych to konstytucyjny zapis prawa własności.
  5. Sprzeciw przeciwdziałamy likwidacji majątku Polaków jak : Kopalnia Krupiński, polska miedź i polski węgiel, naszą petycję otrzymuje Prezydent RP, protestujemy pod pałacem prezydenckim, interepelujemy, zawiadomiamy ministerstwa, związki zawodowe, posłów, senatorów, wszystkich Polaków
  6. Bogactwa Polaków Polska pod względem surowcowym jest najbogatszym krajem Europy. Zasoby naturalne, woda, ziemia, lasy i wszystkie aktywa państwowe są własnością narodu polskiego. Krzysztof Tytko zinwentaryzował polskie zasoby, publikujemy Arkusz Kalkulacyjny wraz z projektem Akcji Uwłaszczającej.
  7. Działalność OKOPZN uczestniczymy w konferencjach np. Polonia a państwo polskie, przyszłość i nadzieje, w protestach w obronie zasobów, pracujemy (z własnych funduszy) w Sejmie, tworzymy agendy i zespoły niezależnych ekspertów, organizujemy kampanie, wykłady w sprawie polskich zasobów, zwracamy się do posłów, związków zawodowych, rozwijamy współpracę, naszą wiedzę, projekty upowszechniamy w mediach, wraz z wynikiem inwentaryzacji zasobów o wartości 4,5 mln.zł przypisanej każdemu z nas, przygotowujemy proces konstytucyjnego uwłaszczenia na zasobach, z tytułu ich wydobycia każdy winien otrzymać 1 mln. zł, walczymy o włączenie niezależnych ekspertów OKOPZN do zespołu utworzonego przez ministra Jacka Sasina/Artura Sobonia, prowadzimy kampanię przed każdym posiedzeniem w Warszawie, w Katowicach, stawiamy się tam, aby przeciwdziałać likwidacji polskiego górnictwa, skutecznie wzywamy urzędników rządowych do debaty w Sejmie ws. zasobów naturalnych także ws. nowych, czystych, bezemisyjnych technologii węglowych, argumentujemy, wskazując korzystne dla nas kierunki, zmiany w polityce surowcowej i energetycznej Polski, opracowaliśmy i złożyliśmy w KPRM Wnioski i Uwagi razem z Polskim Lobby Przemysłowym z prof. Pawłem Soroka do Projektu Energetyki Polski PEP 2040, projektujemy dla bezpieczeństwa Polski pilne wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych : węgla i geotermii. Sprzeciwiamy się nieuzasadnionej budowie elektrowni jądrowych, prowadzimy ciągłą kampanię podnoszącą świadomość Polaków w zakresie własnego stanu posiadania Polska pod względem surowcowym jest najbogatszym krajem Europy. Polacy posiadają źródła energii nie tylko na potrzeby własne , ale i na eksport, ….

Strony → https://www.facebook.com/okopzn https://vk.com/okopzn

Wsparcie dla naszej działalności: Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych ( PKO BP S.A. ) 51 1020 2498 0000 8702 0729 0556 Tytuł wpłaty dowolnej kwoty: DAROWIZNA Przelew z zagranicy: IBAN – PL51 1020 2498 0000 8702 0729 0556 (SWIFT : BPKOPLPW ) Komunikat OKOPZN 

https://photos.app.goo.gl/NdmA3GAMgTs…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here