Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem – dla świata, dla ludów i narodów, z którego wywodzi się na świat Król i Książę pokoju – bł. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia


Cywilizacją życia i nadziei jest cywilizacją zakorzenioną w życiu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Te wartości płynące z wiary w Boga stanowią podstawę wiary i są punktem odniesienia dla każdego człowieka, który świadomie nazywa siebie chrześcijaninem. W tym duchu spędzajmy czas Bożego Narodzenia. Nie pozwólmy sobie w Polsce, w Europie i na świecie odebrać wspaniałej tajemnicy Bożej miłości, czyli Bożego Narodzenia.

Powtarzajmy za ks. inf. Ireneuszem Skubisiem:


Nie dajmy sobie odebrać Bożego Narodzenia, to jest przesłanie Ruchu „Europa Chrsiti” na Boże Narodzenie 2021 i Nowy Rok Pański 2022.

Zarząd Fundacji Myśląc Ojczyzna
im. ks. inf. Ireneusza Skubisia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here