MiA er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv.

MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske virksomheter med behov for kompetanse og erfaringsutveksling. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for en god ledelse og talentutnyttelse på norske arbeidsplasser, samt konstruktive arbeidsmiljøer og læring på arbeidsplassen. MiAs mål er å bidra til at mangfoldet på arbeidsplassene blir grobunn for økt kreativitet og perspektivmangfold gjennom fokus på likeverd, god ledelse, deltakelse og læring, – noe som kan gi norske arbeidsplasser økt innovasjonskraft i framtiden.

MiA arbeider daglig med opplæring,undersøkelser og formidlingsoppdrag i samarbeid med offentlige myndigheter, private virksomheter og NGOer/sosiale entreprenører. Vi tilbyr blant annet veiledning, undervisning og tilpassede kurs knyttet til mangfoldsledelse, ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser, fagnorsk mm. MiA kan gjerne være samarbeidspartner med deres virksomhet i utvikling av prosjekter som realiserer humankapitalen på private og offentlige arbeidsplasser.

https://www.mangfold.no/

https://www.polonia.no/ 

_______________________________________________________________________

MiA jest prywatną fundacją non-profit, której celem jest wpływanie na rozwój zróżnicowanego życia zawodowego.

MiA to centrum wiedzy i sieć dla norweskich firm potrzebujących kompetencji i wymiany doświadczeń. Mamy duże doświadczenie w ułatwianiu dobrego zarządzania i wykorzystania talentów w norweskich miejscach pracy, a także konstruktywnego środowiska pracy i uczenia się w miejscu pracy.

Celem MiA jest przyczynienie się do różnorodności miejsc pracy jako pożywki dla zwiększonej kreatywności i różnorodności perspektyw poprzez skupienie się na równości, dobrym zarządzaniu, uczestnictwie i uczeniu się – co może dać norweskim miejscom pracy większą siłę innowacji w przyszłości.

https://www.mangfold.no/

https://www.polonia.no/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here