Spotkanie online zorganizowane przez Polskie Forum Klimatyczne oraz Internetową Telewizję Polonijną pt. „Polski wkład w nowoczesne rolnictwo ekologiczne”.

Na wizji są obecni:

1. Robert W Jankowski – Polskie Forum Klimatyczne – promotor działań dostosowujących inicjatywy Komisji Europejskiej z korzyścią dla Polskiej gospodarki. robwjank@interia.pl
2. Andrzej Sumara – Federacja LIDER – samorządowiec z Zachodniopomorskiego. Koordynator struktur LEADER w Zachodniopomorskiem. Społecznik i inicjator wielu lokalnych projektów integrujących lokalne społeczności. Inżynier konstruktor wielu urządzeń z zakresu energetyki oraz rolnictwa ekologicznego. andrzej@sumara-lesterprojekt.pl
3. Łukasz Nowacki – rolnik ekologiczny – gospodarstwo „Dolina Mgieł”, prezes fundacji „Transformacja” zajmującej się upowszechnianiem praktycznych rozwiązań z obszaru projektowania regeneratywnego, ekohydrologii i permakultury. kontakt@lukasznowacki.pl
4. Filip Partyka – Prowadzi gospodarstwo „Green Leaf” aspirujące do miana gospodarstwa regeneratywnego. Główną gałęzią produkcji jest uprawa warzyw w technologii bezorkowej oraz hodowla kurcząt na pastwisku. Produkty sprzedaje bezpośrednio w systemie RWS, zaopatruje w świeże warzywa, drób oraz jajka ok. 60 rodzin tygodniowo.
kontakt: filippartyka@gmail.com
Tematyka
Ad. 1. „Zagrożenia i szanse w nowych inicjatywach Komisji Europejskiej.”
Ad. 2. „Trójskładnikowe nawozy do rekarbonizacji gleby Polską odpowiedzią na wymagania unijne”
Ad. 3. „Rola agroleśnictwa i rolnictwa regeneratywnego w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i potencjał produkcyjny ekosystemów agroleśnych.”
Ad. 4. „Praktyka rolnictwa regeneratywnego w Wielkopolsce.”

Więcej informacji:

Ad. 1 Komisja Europejska narzuca rygorystyczne wymagania. Mogą one zniszczyć Polskie rolnictwo, albo wprowadzić je na wyżyny efektywności. Rezultat zależy od podejścia do problemu – pozytywne vs. Negatywne. Podczas wystąpienia podane zostaną pozytywy – rolnictwo regeneratywne, kompleksy agroleśne, zazielenienie nieużytków, lokalna produkcja żywności, energii i materiałów konstrukcyjnych. Zastąpienie systemu EU ETS systemem „Carbon Credits”.
Ad. 2 Nowoczesne nawozy ekologiczne są szansą dla rolnictwa na odwrócenie procesu wyjaławiania gleby. W ten sposób znacznie redukuje się ilość nawozów sztucznych i chemii do oprysków. Są to sposoby zalecane prze Unię Europejską dla własnej produkcji i dla importu żywności.
Ad. 3. Wiele da się zrobić na poziomie lokalnym, o ile podejdzie się do tego z pasją i wiedzą. Możliwe jest połączenie miejskich i wiejskich systemów produkcji żywności. Regeneracja gleb i zwiększenie ilości węgla biologicznego w glebie jest kluczowa dla zwiększenia wydajności produkcji. Mija już era nawozów sztucznych jako jedynego sposobu na zwiększenie wydajności z ha.
Ad. 4. Wraz z żoną Magdą oraz synem Samuelem prowadzimy gospodarstwo aspirujące do miana gospodarstwa regeneratywnego. Gospodarujemy we wsi Kąkolewice w woj. wielkopolskim na powierzchni 15 ha. Jak do tej pory naszą główna gałęzią produkcji jest uprawa warzyw w technologii bezorkowej oraz hodowla kurcząt na pastwisku. Nasze produkty sprzedajemy bezpośrednio w systemie RWS, zaopatrujemy w świeże warzywa, drób oraz jajka ok. 60 rodzin tygodniowo. Sukcesywnie przekształcamy nasze tereny w kierunku systemów agro-leśnych, które w przyszłości pozwolą na funkcjonowanie gospodarstwa w cyklu zamkniętym. Przez ostatnie kilka lat mieliśmy szczęście uczestniczyć w szkoleniach min: Jeana-Martina Fortiera, Marka Sheparda, Richarda Perkinsa, należymy również do grupy Regrarians prowadzonej przez naszego mentora Darrena Dohertiego. Od zeszłego roku postanowiliśmy przekazywać naszą wiedzę dalej, prowadząc szkolenia z zakresu projektowania oraz zarządzania gospodarstwem w systemach
regeneratywnych (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, Holistic Management i metod zarządzania czasem „lean”). Uważamy, że rolnictwo regeneratywne jest nie tylko niezbędne z punktu widzenia ekologicznego ale może być również bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Wymaga jednak ogromnej inwestycji w wiedzę, w odróżnieniu do rolnictwa konwencjonalnego, które wymaga ogromnych nakładów kapitałowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here