Z okazji obchodzonego w lutym wspomnienia liturgicznego bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego i Dnia Myśli Braterskiej bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy skierował do harcerzy i skautów list, w którym ogłasza dla nich Rok Dziękczynienia za Patronat bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego nad Harcerstwem Polskim. Zachęca też do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 20. rocznicą ogłoszenia dh. Wicka Patronem Polskich Harcerzy.

List Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy na Rok Dziękczynienia za Patronat  bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego nad Harcerstwem Polskim

Podczas Mszy św. 25 lutego w katedrze polowej Wojska Polskiego został podpisany specjalny akt dziękczynienia oraz odczytany dekret bp. Wiesława Lechowicza ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie dh. Wicka, Patronem Harcerstwa Polskiego.

W specjalnym liście bp Lechowicz zwrócił się do harcerzy i księży kapelanów z prośbą o organizowanie co miesiąc Mszy św. w intencji kanonizacji Patrona Harcerstwa Polskiego. Zaprosił też ich na planowaną w ramach Roku Dziękczynienia Pielgrzymkę Dziękczynną do Rzymu w dniach 17-18 maja. Podczas tej pielgrzymki przewidziane jest spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II oraz uczestnictwo w uroczystościach na Monte Cassino z okazji kolejnej rocznicy stoczonej tam bitwy w czasie II wojny światowej.

„Pragnę Was też zaprosić na centralne uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie, które odbędą się 4 czerwca. Poprzedzi je harcerskie czuwanie modlitewne w sobotę 3 czerwca” – czytamy w liście.

Publikujemy treść dokumentu:

Warszawa, 25 lutego 2023 r.

Droga Rodzino Harcerska,
Czcigodni Księża Kapelani,

Zwracam się dzisiaj do Was z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Serdecznie Was pozdrawiam i zapewniam o łączności duchowej. Podczas Mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego dziękowałem Bogu wraz z zastępami harcerzy i harcerek z Polski i z zagranicy za harcerską służbę wszystkich polskich druhen i druhów na całym świecie.

Miniony rok wychodzenia z pandemii Covid-19 był czasem mozolnej pracy nad kształtowaniem charakteru i osobowości młodego człowieka w służbie Bogu i bliźniemu w duchu zasad harcerskich. Mimo odosobnienia i przez długi czas braku spotkania osobowego udało się Wam wyjść zwycięsko z tej pandemii. Obyście teraz mogli wrócić do organizowania Waszej pracy harcerskiej i organizowania zbiórek, obozów i zlotów. Niech czas doświadczenia odosobnienia zmobilizuje Was do jeszcze większej troski o ducha wspólnotowego!

Rok 2022 przebiegał także pod znakiem toczącej się wojny w Ukrainie. Stanowi ona dla nas ostrzeżenie, do czego prowadzi niepohamowana żądza władzy i posiadania. Ukazuje jednocześnie, do czego jest zdolny człowiek, kiedy kieruje się szlachetnymi motywacjami i odpowiedzialnością za ojczysty dom. Wojna za wschodnią granicą naszej Ojczyzny niejako uzasadnia potrzebę i konieczność harcerskiej formacji służącej dojrzałej miłości Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny!

Rok 2022 był także ściśle związany ze wspomnieniem Patrona Harcerstwa Polskiego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który przed 20 laty został uznany Patronem Harcerstwa Polskiego. Pragnę przywołać słowa papieża, wypowiedziane przy okazji beatyfikacji podharcmistrza Wicka do całej rodziny harcerskiej, które nic nie straciły na aktualności:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9). Godność tego imienia słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. (…) Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy Błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski został oficjalnie ogłoszony Patronem Harcerstwa Polskiego dokładnie 23 lutego 2003 roku. Zatem obecnie przeżywamy 20. rocznicę tego aktu. Ponadto w tym roku przypada 110. rocznica jego urodzin. W związku z tymi okolicznościami ogłosiłem w Katedrze Polowej dla harcerek i harcerzy oraz skautów w Polsce i poza jej granicami Rok Dziękczynienia za Patronat bł. Stefana Wincentego!

Mam nadzieję, że rozpoczęty rok stanie się okazją do bliższego zapoznania się z życiem Wicka i do naśladowania jego postawy w relacji do Boga, ludzi i samych siebie.

Proszę Was, aby tam gdzie to tylko jest możliwe organizować każdego miesiąca Msze Św. w intencji kanonizacji Patrona Harcerstwa Polskiego.

W ramach Roku Dziękczynienia planowana jest w dniach 17-18 maja Pielgrzymka Dziękczynna do Rzymu, do grobu św. Jana Pawła II i na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Podczas tej pielgrzymki przewidziane jest też uczestnictwo w uroczystościach na Monte Cassino z okazji kolejnej rocznicy stoczonej tam bitwy w czasie II wojny światowej.

Pragnę Was też zaprosić na centralne uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie, które odbędą się 4 czerwca. Poprzedzi je harcerskie czuwanie modlitewne w sobotę 3 czerwca.

Szczegóły wymienionych uroczystości zostaną Wam przekazane w późniejszym czasie.

Przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo na każdy dzień Roku Dziękczynienia i na dochowanie wierności harcerskiemu przyrzeczeniu.

bp Wiesław Lechowicz
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Delegat KEP ds. Harcerstwa w Kraju i za Granicą

kos / Warszawa/ Ordynariat Polowy WP/ BP KEP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here