Strony → https://www.facebook.com/okopznhttps://vk.com/okopznhttp://okopzn.com.pl

Wsparcie dla naszej działalności: Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych ( PKO BP S.A. ) 51 1020 2498 0000 8702 0729 0556 Tytuł wpłaty dowolnej kwoty: DAROWIZNA Przelew z zagranicy: IBAN – PL51 1020 2498 0000 8702 0729 0556 (SWIFT : BPKOPLPW ) Komunikat OKOPZN – https://photos.app.goo.gl/NdmA3GAMgTs…

W imieniu mieszkańców wraz ze Stowarzyszeniem PRAWO do ŻYCIA Zbigniew Gelzok złożyliśmy w dniu 02.06.2023 UWAGI do projektu Do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia – część A”, przekazujemy nasze, w tym zainteresowanych mieszkańców uwagi o treści : Nasze uwagi, sprzeciw, brak zgody ( wypowiadamy się jako mieszkańcy reprezentowani przez organizację społeczną) dotyczą i wynikają z udzielonych przez architekta informacji podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w dniu 11.05.2023 r. :

1. Nie wyrażamy zgody na rozbudowę anten sieci komórkowych, stacji bazowych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – jedną z obietnic wyborczych była rozbudowa internetu w mieście, ale światłowodem, żądamy realizacji obietnic wyborczych

2. Nie wyrażamy zgody na budowę kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych – nie zgadzamy się na sprzedaż gruntów miejskich pod budowę tych sklepów, Miasto powinno rozwijać i wspierać przede wszystkim rodzimych, polskich przedsiębiorców. Zwracamy uwagę, że Miasto Dąbrowa Górnicza posiada już nadmiar tego rodzaju inwestycji, co niekorzystnie wpływa na rozwój i wytrwanie na rynku rodzimych przedsiębiorców

3. Nie wyrażamy zgody na dopuszczanie przez urzędników miejskich do budowania budynków (obojętna jest liczba kondygnacji) w granicy bez uzgodnień pomiędzy właścicielami gruntów oraz uważamy, że tak gęsta zabudowa spowoduje problemy z napowietrzeniem, zastój powietrza i brak przewietrzenia, spowoduje znaczne obniżenie wartości nieruchomości sąsiedniej, w granicy, której powstanie budynek o np. 4 kondygnacjach. Podobne ma miejsce przy ul. Granicznej – nowo powstały budynek zasłania światło dzienne innym mieszkańcom !

4. Zakazujemy wycince drzew i jakiejkolwiek ingerencji (poza pielęgnacją) w powierzchnie, tereny zielone, wnioskujemy o organizację nowych i rozszerzanie stref zieleni, relaksu dla mieszkańców – Dąbrowa Górnicza jest miastem przemysłowym, z tego wynikają określone obowiązki wobec mieszkańców

5. Wnosimy o informację o położeniu, ilości i wartości zasobów węgla i innych zasobów naturalnych, złóż w Dąbrowie Górniczej oraz o położeniu, sposobie zabezpieczeń tych zasobów (także szybików) oraz odpowiedź na pytanie, jak to wpływa/wpłynęło na projekt Miejscowego Planu, gdybyśmy powrócili do wykorzystania tych zasobów-złóż

6. Zakazujemy realizacji przebudowy, rozbudowy (nowe budynki jeden przy drugim, budowanie w granicy) w mieście , jeżeli wiąże się to z likwidacją zieleni, parków, wycinką drzew w mieście, jak ten rodzaj „architektury-betonoza” wpłynie np. na wody gruntowe, Jednocześnie zwracamy uwagę, że ogłoszenia dotyczące powyższego planu, naklejone przez Urząd Miejski na słupach w formie niezabezpieczonej (przed deszczem, zerwaniem) kartki papieru nie spełniło informacyjnej roli – ponieważ mieszkańcy od naszego Stowarzyszenia uzyskali informacje w tej sprawie.

Prosimy o informację ilu mieszkańców brało udział w konsultacjach, ile i jakie uwagi zgłosili. Frekwencja podczas spotkania w dniu 11.05.2023 w Urzędzie wyniosła „aż” 4 mieszkańców, także czas tego spotkania czyli od godz. 16:00 wpłynął na to znikome uczestnictwo. Wniosek : tego rodzaju „kampania informacyjna” nie jest właściwą formą komunikacji Urzędu z mieszkańcami, także oczekiwaliśmy uczestnictwa radnych Rady Miejskiej na każdym etapie wyłożenia projektu, niestety w dniu 11.05.2023 miało miejsce posiedzenie Komisji, stąd też niemożność wezwania radnych tego obszaru na spotkanie ws. Projektu – Wniosek : Nie należy projektować kalendarza pracy Komisji, Zespołów podczas spotkań z mieszkańcami w UM DG w tym samym dniu i czasie jednocześnie, to ogranicza możliwości mieszkańców Uwaga dotyczy nieruchomości ozn. Nr ewid. Gruntu – Nasze uwagi dotyczą całego obszaru zawartego w projekcie Położenie – obszar Śródmieście – część A Ewa Paradzińska Przedstawiciel Stowarzyszenia OKOPZN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here