Europa Christi

W 2018 roku Internetowa Telewizja Polonijna objęła swym patronatem Ruch Europa Christi.

Pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, w październiku 2017 roku odbywał się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Spotkania miały miejsce w Częstochowie, Łodzi oraz Warszawie, a wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy. Organizatorem wydarzenia był Ruch „Europa Christi”, którego ambicją jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Inicjatywa powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Według prelegentów Kongresu Unia Europejska uwierzyła, że źródła chrześcijańskie europejskiej cywilizacji mogą być zastąpione przez “nowy humanizm”, oderwany od religii, który zagwarantuje trwały pokój. Jednak w ten sposób została zagubiona prawda historyczna o źródłach europejskiej cywilizacji, a także podstawy autentycznego humanizmu, którego właśnie ten kontynent był kolebką. Kolejny kongres Europa Christi odbędzie się na jesieni 2018 roku. Organizowania Ruchu Europa Christi w Norwegii podjęli się o. Gerard Filak, Jarosław Staśkiewicz i Bogdan Kulas.
X