hqdefault

dr. Lucyna Kulińska

Lucyna Kulińska (ur. 3 maja 1955] w Krakowie) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego w latach 2011 – 2013. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978). Rozprawę doktorską nt. Obóz Narodowy w Polsce w latach 1944-1947 (Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska), obroniła na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w roku 1997, jej promotorem był dr hab. Tomasz Jan Biedroń. Rozprawa habilitacyjna nt. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947 została odrzucona przez tę samą jednostkę naukową w 2003 r. Następna rozprawa habilitacyjna nt. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939 została odrzucona przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2013. Jest adiunktem na Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady m.in. ze stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, terroryzmu współczesnego oraz problemów globalizacji, a także seminaria z dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości. Jej zainteresowania badawcze to stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku, terror stalinowski w Polsce i globalizacja. Była jedną z organizatorek wystawy w krakowskim Pałacu Sztuki pt. Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące zorganizowanej pod patronatem Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. Jest autorką wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych, a także wielu publikacji i wystąpień, głównie w prasie związanej z polskim ruchem patriotycznym, kresowym i narodowym. 10 maja 2004 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Videos

X