jaroszynski_piotr_248

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Studia – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 1974-1979; magisterium 1979 (Spór o przedmiot Metafizyki Arystotelesa w ujęciu Josepha Owensa, promotor – O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec
Doktorat 1983 (Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej, promotor – O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec
Studia podoktoranckie: Pontifical Institute of Medieval Studies, University of Toronto, 11.1983-08.1984
Habilitacja 1990 (Estetyka czy filozofia piękna?)
Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL (od 1991),
Prof. nadzw. KUL (od 1993),
Prof. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (od 2003),
Tytuł profesora nauk humanistycznych: 15.04.2015.

Przynależność do towarzystw naukowych i kulturalnych

Towarzystwo Naukowe KUL
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
American Catholic Philosophical Association (USA)
Societa Internazionale Tommaso d’Aquino (Włochy) 3.10.91
Societé Paderewski (Morges, Szwajcaria)
Yves Simone Institute (USA)
Phi Sigma Tau. International Honor Society in Philosophy (USA)
Member of the Organizing Committee of the International Congress Catolicos y la vida publica (Madrid)
Semiotic Society of America
Pozostałe funkcje

Redaktor naczelny filozoficznego periodyku Człowiek w kulturze, ukazuje się od 1992. Ost. wydanie 2008, nr 18
Członek komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii wydawanej staraniem polskiego oddziału SITA (Societa Internazionale Tomaso d’Aquino)
Organizator corocznych międzynarodowych kongresów z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 2002 r.)
Prezes Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej

Videos

X