O telewizji

Internetowa Telewizja Polonijna itvp.tv

Internetowa Telewizja Polonijna powstała w Norwegii w roku 2016. Miejscem narodzenia idei i miejscem gdzie powstawały produkcje filmowe był działający w ramach Związku Polaków w Norwegii Dom Polski na Fornebu. Produkcja filmowa oparta jest o firmy HG Media i Polsk Senter AS oraz o Fundację Maestria w Lublinie. Siedziba Telewizji wciąż znajduje się w Domu Polskim na Fornebu.

iTVP jest kontynuacją i rozszerzeniem działalności Huberta Gorczycy – producenta filmów dokumentalnych i reklamowych, który w 2015 zapoczątkował w Oslo serię „Taste of Emigration” poświęconą Polakom mieszkającym w Norwegii.

Idea powstania iTVP została przedstawiona na Konferencji Inicjatyw Polonijnych w Konstancinie Jeziorna w lipcu 2017, zorganizowanej przez Romualda Starosielca i Małgorzatę Jarecką. Wśród reprezentantów Polonii Amerykańskiej był Edward Wojciech Jeśman, który z zaangażowaniem włączył się w ideę budowy telewizji i przyczynił się do realizacji wielu filmów nagranych w USA.

Współzałożycielem telewizji jest Karol Dworniczak właściciel firmy „Solix Solskjerming, Its Dworniczak” , który postawił sobie za zadanie budowę internetowej platformy przeciwdziałającej cenzurze w sieci oraz konsolidującej środowiska patriotyczne, wolnościowe oraz dziennikarskie.
Celem Telewizji jest przepływ informacji, edukacja, obrona dobrego imienia Polaków i Polski za granicą, ochrona Polaków przed dyskryminacją, motywacja do działania oraz inicjowanie i wzmacnianie wszelkich aktywności, integracja jak również promocja polskiego i polonijnego biznesu i eksportu.

Stop Act HR 1226 i S 447

24 kwietnia 2018 r. Izba Reprezentantów w USA zatwierdziła jednogłośnie antypolską Ustawę S. 447. Mimo usilnych starań Polonii Amerykańskiej i jej niekwestionowanego lidera Edwarda Wojciecha Jeśmana, który zorganizował dwujęzyczną akcję Stop Act HR 1226, kongresmeni na Capitolu łamiąc obowiązującą procedurę doprowadzili do sytuacji, w której będziemy musieli zapłacić mafii przemysłu holocaustu 300 mld dolarów haraczu, jeśli prezydent Donald Trump ustawę podpisze. Milczenie w tej sprawie partii rządzącej PiS, jak również mediów reżimowych i komercyjnych jest wymowne. Internetowa Telewizja Polonijna od samego początku informowała opinię publiczną zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych o niebezpieczeństwie jakie płynie z procedowanych w USA ustaw. Hubert Gorczyca i Edward Wojciech Jeśman zrealizowali w Los Angeles i w Waszyngtonie kilkanaście filmów na ten temat. Teraz wszystko w rękach Donalda Trumpa, który przypomnijmy, wygrał wybory dzięki głosom Polaków. Czy wsłucha się w głos swoich polskich wyborców? Internetowa Telewizja Polonijna wzywa Polaków w Polsce i na świecie do podpisania petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych! Donalda Trumpa można jeszcze przekonać. iTVP będzie informować o przebiegu akcji na bieżąco.

Europa Christi

W 2018 roku Internetowa Telewizja Polonijna objęła swym patronatem medialnym Ruch Europa Christi, którego ambicją jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Inicjatywa powstała z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Według prelegentów Kongresu Unia Europejska uwierzyła, że źródła chrześcijańskie europejskiej cywilizacji mogą być zastąpione przez “nowy humanizm”, oderwany od religii, który zagwarantuje trwały pokój. Jednak w ten sposób została zagubiona prawda historyczna o źródłach europejskiej cywilizacji, a także podstawy autentycznego humanizmu, którego właśnie ten kontynent był kolebką. Kolejny kongres Europa Christi odbędzie się na jesieni 2018 roku. Organizowania Ruchu Europa Christi w Norwegii podjęli się o. Gerard Filak, Jarosław Staśkiewicz i Bogdan Kulas.

Biznes

Internetowa Telewizja Polonijna korzysta ze wsparcia polskich przedsiębiorców, mających siedziby swoich firm zarówno w Polsce jak i za granicą. Ale Telewizja również służy promocji polskiego biznesu i eksportu. iTVP obejmuje swoim patronatem konferencje gospodarcze i spotkania biznesowe zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach. Internetowa Telewizja Polonijna ma na celu zintegrowanie polskich środowisk w wymiarze globalnym. Aby to zrobić Polacy muszą się najpierw wzajemnie poznać i właśnie telewizja internetowa wydaję się do tego najlepszym narzędziem.

Kultura

Internetowa Telewizja Polonijna korzystając ze wsparcia polonijnego biznesu promuje polską kulturę na emigracji, zaś dzięki zaangażowaniu artystów możliwe jest organizowanie imprez o wymiarze społecznym.
Na przykład w Norwegii, choć Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową, to na festiwalach kulturalnych, szczególnie muzycznych są najskromniej reprezentowani. Dlatego też aktywność polskich artystów w tym kraju zasługuje na nadzwyczajną uwagę.

Edukacja

Polska Macierz Szkolna to organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 r. Celem organizacji było zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych: szkół i uniwersytetów, seminariów nauczycielskich, czytelni, bibliotek, prowadzenie wykładów i pogadanek, przedstawień publicznych oraz przez wydawanie i rozpowszechniania książek. Po II Wojnie Światowej Polska Macierz Szkolna przetrwała tylko na emigracji. Dziś wokół niej organizuje się większość szkół sobotnich na całym świecie. W Internetowej Telewizji Polonijnej mieliśmy okazję zaprezentować szkoły sobotnie w Norwegii i USA.

Filmy dokumentalne

iTVP.tv w obliczu zaniku obecności filmów dokumentalnych w tradycyjnych stacjach telewizyjnych próbuje wrócić do popularnego przed laty gatunku dziennikarskiego. Bohaterowie filmów zwracający na siebie uwagę bądź to swoim talentem, pasją, zachowaniem, bądź innymi cechami mają wpływ na rozwój lokalnych społeczności, z których, nie tylko na emigracji, składa się społeczeństwo.
„A co na to organista?” to nowa seria dokumentalna na stronach iTVP.tv
Według spisu zamieszczonego na www.emigracja.chrystusowcy.pl na świecie jest 1619 parafii, w których jest odprawiana msza w języku polskim. Kościoły i sale przyparafialne na Emigracji to często jedyne miejsce, w których mogą spotkać się Polacy tworzący lokalną społeczność. Niemal w każdej polskiej parafii można spotkać polskiego organistę, który jest ważną osobą w organizowaniu życia polonijnego. Ze względu na szerokie kontakty organista posiada ogromną wiedzę środowiskową i jest czynnikiem integrującym. Na co dzień zazwyczajpracuje w innym zawodzie, gdyż granie na organach w kościele nie jest zbyt dochodowym zajęciem.
Inspiracją do powstania serialu jest postać Bogdana Strażyńskiego, który od blisko czterdziestu lat przebywa w Norwegii. W tym czasie ponad 8000 razy dał oprawę muzyczną w trakcie mszy świętych, dodajmy społecznie. Przez 20 lat wydawał papierowe pismo „Kronika”, które przed nastaniem ery internetu było w Norwegii jedynym źródłem informacji polonijnych.Bogdan Strażyński pełni od dawnarolę niekwestionowanego lidera polskiej społeczności katolickiej w Oslo i okolicy.

X